Forord

Når noen venner begynte å kalle meg “dinosaurmannen på Askøy”, tok jeg det nesten som et kompliment.
Jeg ser riktignok ikke ut som en dinosaur, og jeg har heller ikke en oppførsel som minner om våre store prehistoriske dyr.

Jeg går ut ifra at jeg er blitt kalt “dinosaurmann” fordi at en kreasjonist er omtrent like sjelden i Norge som en barbent huladame i siv-skjørt. Folk blir forskrekket når de hører om noen som faktisk ikke tror på all hjernevaskingen som foregår om evolusjon og hvordan universet ble til.

Selv om jeg bygger min tro om at Gud skapte verden både på Bibelen, vitenskaplige skrifter og bøker m.m., og selv om jeg tror at det er flere vitenskaplige bevis som støtter skapelseslæren enn evolusjonslæren, så er denne boken ment som en innførsel i hva skriftene sier om emnet.

Du kan tro hva du vil, men Bibelen påstår at Gud skapte jorden og alt livet på den. Det er ikke til å komme utenom. Og det er ikke bare skapelseshistorien som sier dette, men hele Bibelen er gjennomsyret med denne forståelsen.

Bli med og les bare et vers om dagen for å få en større forståelse for skapelseslæren og Bibelen. Det vil ta maks fem minutter hver dag, men tankene du får vil kanskje vare hele livet.

Skråmestø september 2007,

Lars Storås Haukeland

 

INNHOLD

Januar – mars

Den delen av Bibelen som blir mest satt i tvil, er 1 Mosebok 1-11. Derfor har jeg startet denne andaktssamlingen med å gå igjennom disse kapitlene. Dette tar opp de første tre månedene av året. Selv om ikke alle skriftstedene har med vitensakplige ting å gjøre, så er de del av begynnelsen på vår planets historie. Jesus selv pekte ofte tilbake til 1 Mosebok når han sa ting som “I begynnelsen var det ikke slik….”. Slev om mange teologer i dag forsøker å bortforklare mange av de tingene vi leser om i 1M 1-11, så er det åpenbart at Jesus og sisiplene trodde på det, og det burde vi også gjøre. Dersom vi forsøker å bortflorklaare 1M 1:1, så vil vi også forsøke å bortforklare mirakler og andre ting som kan være vanskelig å tro på senere i Bibelen. 1 Mosebok er opprinnelsenes bok. Grunnen til at jeg har viet så mye tid og plass til tiden fra skapelsen og opp til Abraham, er at det så viktig å starte på riktig sted. Dersom du ønskerå finne et sted, et mål, så må du også vite hvor du skal starte.

April

Jobs bok er antagelig den eldste boken i Bibelen. Job bodde på Abrahams tid like etter istiden. Mosebøkene ble ikke skrevet før på Moses tid, selv om han kan ha bygget bøkene hans på tidligere skrifter samt muntlig videreføring. Dette gjør Jobs bok til den eldste Bibelske skriften. Her finner man overraskende beskrivelser av vitenskapelig interesse som har vært ukjent for menneskene som levde på den tiden. Vi finner også to beskrivelser i Jobs bok av noen skapninger som vi dag bare kan beskrive som dinosaurer. Disse dyrene levde på Jobs tid.

Mai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: