1 mars

“I den sjuende måned, på den syttende dagen i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene.”
1. Mosebok 8:4

ARKEN OG JESU OPPSTANDELSE

Etter den forferdelige kataklysmen av en naturkatastrofe, så landet endelig arken på Ararat-fjellene. Dette skjedde fem måneder, eller presis 150 dager, etter at syndefloden startet. Kanskje det kan være interessant å registrere at akkurat på denne datoen mange år senere så stod Kristus opp fra de døde. Den syvende måneden av det jødiske året ble senere satt den første måneden av jødenes religiøse år. Påsken var på den fjortende dagen i måneden, og Kristus stod opp tre dager etter påsken. Han “hvilte” tre dager i Josefs grav, så stod Han opp på den syttende dagen av den sjuende måneden.
I vår tidregning har vi et år som starter 1. januar, men vi har også et “kirkeår” som starter 1. søndag i advent. Det er ingen grunn til å tro at datoene Moses skrev med ikke er riktige, men at den jødiske kalender har vært den samme hele tiden. Den jødiske kalenderen går som kjent tilbake til skapelsen, ikke til Jesu fødsel slik som vår kalender gjør.
Det er ikke sikkert at dagens anekdote innebærer noen viktighet, men det er artig å se at det kan være sammenhenger vi ikke er klar over i Bibelen. Gud har en plan over alt Han gjør, og det skulle ikke forbause meg om Han hadde en bestemt plan med denne dagen også.
Når di er inne på dette med kalendere, så er det interessant å se at Jesus har påvirket verden så mye at vi i dag lager vår tidsregning fra det vi tror er Jesu fødsel. Alt i historien blir målt til å være før eller etter Kristus. Selv om en nå kaller det for en ny tidsordning, så er det fremdeles det vi går ut ifra. Jesus var den viktigste personen gjennom hele historien…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: