11 mars

“Og Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.”
1. Mosebok 9:1

FYLLING AV JORDEN

Når vi går løs på 1M 9 så er vi ferdig med syndfloden. Vi ser fremover på den nye verden som er kommet og vi finner en ny start på en ny historie.
Nok en gang blir menneskene fortalt at de skal være fruktbare og bli mange, ja så mange at de kan fylle hele jorden. Det var ikke Guds vilje at menneskene skulle klynge seg sammen, men at de skulle spre seg og legge hele jorden under seg. Det var nok plass for alle. Hvorfor skulle man leve i tette klynger?
Her finner en at reproduksjon er viktig. Som tidligere nevnt skulle en mann og en kvinne flytte sammen som mann og kone, og sammen skulle de få mange, herlige unger som kunne være med på å fylle jorden. Det var ikke Guds plan at to menn eller to damer skulle flytte sammen og adoptere seg et barn. Nei, menn og kvinner er ulike og har ulike funksjoner. De utfyller hverandre på en fabelaktig måte som bare Gud kunne ha planlagt.
Studier viser t en mor og en far er nødvendig for at barna skal få den rette balansen i livene sine. Noen vil nok påstå at det ikke spiller noen rolle om en har to fedre eller to mødre, men menn og kvinner er ikke bare biologisk forskjellige. Vi tenker og oppfører oss på forskjellig vis, og dette skyldes ofte fysiske forskjeller. For eksempel er overgangen mellom hjernehalvdelene på kvinner tykkere enn på mannens. Dette kan forklare hvorfor kvinner er flinkere i språk enn men og finner det lettere å sette ord på forskjellige ting som for mannen er helt uforståelige nyanser. Kvinner er flinkere til å sette ord på følelsene sine, mens mannen bare kremter og finner det hele ubehagelig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: