12 mars

“Frykt og redsel for dere skal være over alle jordens dyr og alle himmelens fugler, over alt som kryper på marken, og over alle fiskene i havet. De er gitt i deres hånd.
Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere. Likesom jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette.”
1. Mosebok 9:2-3

TID FOR BIFF

Igjen finner vi at det er stor forandring i den nye verdenen sammenliknet med den gamle. I begynnelsen spiste Adam og Eva frukt og grønnsaker – de var vegetarianere. Nå sier Gud at de kan få lov til å forsyne seg av alle dyr som mat også.
Dette nye elementet som sniker seg inn i Bibel-historien medfører at menneskene ville begynne å jakte på dyrene. Gud satte en redsel for mennesker inne i dyrene slik at de ville løpe vekk når mennesker var nær, og alle dyr ville ikke bli utryddet med en gang.
Det er artig å konstatere at til og med store rovdyr som er farlige er redde for mennesker, og de vil heller løpe vekk fra menneskene enn å angripe dem. Ofte er det dyr som føler seg truet som angriper mennesker.
Det er en teori blant kristne vitenskapsmenn om at frukt og grønnsaker etter flommen har mistet flere av næringsstoffene som de hadde før flommen og at det derfor var nødvendig å spise kjøtt også. Ikke alle er enige i denne teorien.
I fremtiden når de kristne drar til himmelen og kommer tilbake til “en ny himmel og en ny jord”, så skal lammet og løven gresse sammen. Da ser det ut som om denne naturlige frykten er vekke. Det minner om en verden før syndfloden da alle menneskene var vegetarianere. Det er nok neppe noen McDonald’s i himmelen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: