13 mars

“Bare kjøtt med dets sjel i, det vil si blodet, skal dere ikke ete.”
1. Mosebok 9:4

FORBUD MOT Å SPISE BLOD

Er det forbudt å spise blodpølse? En ting er sikkert; en jøde vil ikke spise det!
Før syndefloden hadde ikke menneskene fått lov til å spise dyr i det hele tatt, så tidligere var ikke dette noe problem. Nå som menneskene hadde fått lov til å spise dyr, så sier Gud at de ikke skal spise dyr med blod i.
Noen har foreslått at denne regelen har kommet for å hindre at folk ble matforgiftet dersom de spiste dyr med blod i som hadde lagt lenge eller dersom et dyr hadde blitt kvalt. Ingen av disse grunnene blir nevnt i dagens tekst.
En annen forklaring har vært at blodet tilhørte Gud og skulle ofres til Gud, så kunne menneskene spise dyrene etter at blodet var blitt tappet ut og ofret til Herren.
Vi finner at samme loven var gitt da Moses fikk det vi kaller Moseloven fra Gud i 3. Mosebok.
Denne loven ble nevnt igjen i Apostlenes gjerninger, da med fokus på at kristne jøder ikke skulle komme i klammeri med tradisjonelle jøder. Det var mye krangling om dette på apostlenes tid.
Det kan nevnes at denne loven fremdeles følges i dag av orientalske kristne og hele den greske kirken. Grunnen er at intet blod ble spist under evangeliet ettersom blodet pekte billedlig på Jesu blod som ble ofret på korset for å kjøpe oss fri fra syndens åk.
Selv om moderne kristne ikke føler at dette er et viktig påbud for dem, så må vi respektere dem som følger denne loven av personlige overbevisningsgunner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: