14 mars

“Og sannelig: Jeg vil kreve gjengjeld for deres eget blod. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap om det tar deres blod, og likeså hvert menneske. Jeg vil kreve hver manns bror til regnskap for menneskets liv.
Den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker. For i guds bilde skapte Han mennesket.”
1. Mosebok 9:5-6

DØDSSTRAFFEN

Tidligere var det lovløshet og anarki som rådet på jorden. Det fantes ingen lover. Det eneste som spilte noen rolle var om menneskene hørte på Gud og gjorde som Han sa, eller ikke. Det må ha vært totalt kaos blant alle de menneskene på jorden som ikke fulgte etter Gud eller ville høre på Ham, men bare gjorde som de selv ville.
Nå sier Gud at alle, både mennesker og dyr, må svare for å ha ytt vold mot menneskene. Den som tar et menneskes liv vil selv miste livet. Dette skjedde i gamle dager som det skjer i dag, ved at folk velger ut noen mennesker som skal håndheve denne loven. Vi finner nå behov for styresmakter og myndigheter. Lovløsheten er nå vekke. Menneskene velger seg myndigheter som kan håndheve de få lovene som Gud har gitt dem.
Det er noen som mener at disse lovene også gjelder dyr, men Gud hadde jo nettopp sagt at menneskene kunne spise dyrene. Dessuten understrekes det i vers 6 at menneskene er skapt i Guds bilde, og derfor skal ingen ta livet av noe menneske. Det bør imidlertid understrekes at vi bare har fått lov til å drepe og spise dyr, ikke pine dem. Pining av dyr er bare ondskap og kan ikke sammenliknes med jakt for å skaffe mat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: