15 mars

“Se, jeg oppretter min pakt med dere, og med slekten etter dere.
Og med hver levende skapning som er hos dere, fuglene og feet og alle ville dyr hos dere – alt som gikk ut av arken, alle dyr på jorden.”
1. Mosebok 9:9-10

REGNBUEPAKTEN

Da Noah kom ut av arken og ofret til Gud slik at Gud kjente velbehag i Noahs gjerninger, så kom Gud med det som ofte kalles “regnbuepakten”. Den kalles av og til for “Noahs pakt”, men det er ikke er presis beskrivelse når en ser nærmere på pakten.
Faktisk er at Gud oppretter ikke bare pakten med Noah og hans familie, men hen oppretter den med alle som var på arken, både fugler, fe og andre kryp som har vært om bord. I vers 10 er pakten beskrevet som å gjelde “hver levende skapning som er hos dere”, og det var alle. Regnbuepakten var et universalt løfte fra Gud som ble gitt til alle på hele jorden.
Gud gjorde mange pakter med menneskene, og dette er den første. Når Gud lover noe, så kan vi vite med sikkerhet at en kan stole på det som blir sagt.
Ettersom Gud nevner dyrene som medmottakere av denne pakten, så viser Gud her at Han setter pris på dyrene også. Alle dyr er en del av skaperverket, og Gud bryr seg om selv det minste dyret i verden.
I Matteus 6:26 sier Jesus “Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?”
Gud er også den som har kledd liljene på marken, og Jesus sa at selv ikke Salomon i all sin prakt var kledd som en av dem (Matt. 6:28-29).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: