16 mars

“Og Gud sa: Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider:
Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden.”
1. Mosebok 9:12-13

REGNBUEN PÅ HIMMELEN

Her finner vi grunnen til at mange kaller denne pakten for “regnbue pakten” istedenfor Noahs pakt. Gud har nå gått igjennom hva denne pakten innebærer, og at den gjelder alle levende skapninger på jorden.
Tegnet på at Gud har opprettet denne pakten, er Hans bue i skyen. Dette er selvsagt snakk om regnbuen som sommer frem når solen eller et sterkt lys skinner på vann i dråpeform, som regn eller for eksempel en hageslange som spruter vann.
Det går ut ifra sammenhengen at dette (regnbuen) var et helt nytt fenomen, noe som aldri hadde blitt observert på jorden før ved slutten av denne store oversvømmelsen.
Hva hadde forandret seg slik at vi kunne observere en regnbue? Var det virkelig ikke regnbuer før?
Vi vet at det før syndefloden ikke hadde regnet på jorden, men en damp hadde steget opp fra jorden for å vanne jorden. Vitenskapsmenn tror videre at jorden var beskyttet av vann i utkanten av atmosfæren, og at denne stoppet farlige solstråler som kunne fremkalle kreft og andre sykdommer, slik at folk levde lengre på jorden. Vi snakker om en drivhuseffekt hvor jorden ble beskyttet fra farlige ting med en vann-barriere, nesten som et ufødt barn er beskyttet av vann inne i mors mage. Da vannflommen kom, brøt denne vann-barrieren sammen (kom ned som regn), og solens stråler kom for første gang helt ned til jorden. Dette kan forklare hvorfor menneskene aldri hadde sett en regnbue før.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: