19 mars

“Da Noah våknet av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham.
Han sa: Forbannet være Kana‘an! Trellers trell skal han være for sine brødre.”
1. Mosebok 9:24-25

KANA’ANS FORBANELSE

Det store spørsmålet som alle stiller seg er “Hvilken stor synd ble begått som fikk Noah til å forbanne barnebarnet sitt?” En av de mest populære teoriene, er at Ham gjorde noe seksuelt med sin far. Det finnes imidlertid ingenting som støtter denne teorien, så vidt jeg kan se. Det kan imidlertid være to ting som har skjedd. Ham kan ha sett på sin far med lyst, noe som faren normalt ikke ville ha visst om. Han kan også ha ledd eller flirt av at faren lå naken i teltet sitt, noe som brødrene hans kunne ha fortalt til faren. Det at Noah ble så sinna har fått folk til å spekulere videre, siden det serut at Ham har gjort noe fysisk mot faren sin, men igjen, så er Bibelen stum på dette området.
Episoden får Noah til å tale profetisk. Han profeterer at Kana’an skal være tjener til tjenerne til brødrene hans, og historiebøkene sier at dette også skjedde senere. De to eldste brødrene ble profetert litt også, selv om det var ganske lite informasjon her.
Hvorfor ble Kana’an forbannet? Han ble jo først født ca 20 år etter vannflommen. Mest trolig var han ikke født da dette skjedde. Dessverre er det ofte slik at fedrenes synder får følger for barna deres. Det kan være snakk om både arv og miljø i tillegg til Guds straffedom. Likevel var denne forbannelsen gitt som en profeti for fremtiden, og det kan ha vært andre momenter som har spilt inn uten at vi helt ut kjenner Guds vilje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: