3 mars

“Da førti dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken
og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden.”
1. Mosebok 8:6-7

NOAH SENDER UT EN RAVN

Ofte har vi hørt om at Noah sendte duer ut fra arken for å finne ut om vannet hadde trukket seg så mye tilbake at de kunne komme ut av arken. Av og til blir vi ikke frtalt om ravnen som Noah sendte ut først.
En ravn er en hardfør skapning som tåler mye mer enn en due. Den er en bedre og sterkere flyger enn for eksempel duen, og den kan leve på annen mat enn duer ettersom de ofte spiser av åtsel, d.v.s. døde dyr og annet som en due ikke ville betrakte som mat.
Vi ser at ravnen fløy lenge frem og tilbake inntil vannet var tørket bort, i alle fall nok til at den kunne overleve. Den vendte ikke tilbake til arken som en lydig brevdue, men ventet til den fant et sted den kunne slå seg ned. Kanskje den fant et dødt dyr som hadde omkommet i vannflommen. Det fantes mange av dem! Vi blir ikke fortalt hvor lenge ravnen flydde rundt, men vi har allerede (sist måned) sett hvor lenge Noah og de som var med ham var om bord på arken.
Det vi leser fra dagens tekst er at forholdene ble langsomt bedre, og dagen da Noah og hans familie skulle komme ut fra arken, nærmet seg stadig.
Av og til kan det være vanskelig for oss å være tålmodig. Da kan det være bra å huske på Noah og familien hans. Ville vi ha likt å være fanget på en ark i over ett år? Dersom alternativet hadde vært å drukne, så hadde vi vel kanskje gått med på det, men det måtte ha vært kjedelig i lengden…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: