2 mars

“Og vannet fortsatte å synke inntil den tiende måned. I den tiende måned, på den første dag i måneden, kom fjelltoppene til syne.”
1. Mosebok 8:5

FLERE FJELLTOPPER

På samme måte som at mange bare tenker at syndefloden bare var i 40 dager, så er det også flere som tror at Noah, familien hans og dyrene gikk ut av arken så snart den landet på toppen av Ararat. Dette er ikke tilfelle. Når en leser tidsanvisningen i dagens tekst, så har arken ligget på Ararat i to og en halv måned. Det er altså her sju og en halv måned siden syndefloden startet.
Ut fra sitt hvilested på toppen av Ararat kommer nå andre fjelltopper til syne. Det er likevel for tidlig til å slippe mennesker og dyr ut fra arken. Hvorfor det? En grunn kan være at det ikke finnes så mye planter og trær, grønnsaker eller frukt som kan spises. Vi må gå ut ifra at en så stor flom som syndfloden var, må vasket bort alt spiselig fra jordens overflate. Ikke bare måtte vannflommen trekke seg tilbake, men jorden måtte bli tørr, og trær og blomster (og alt annet også) måtte begynne å vokse igjen. Dersom en går opp til toppen av Ararat-fjellene i dag, så finner en at det ikke er mye som vokser der. Hva skulle Noah og alle de andre leve på?
I vers 6 leser vi: “Da førti dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort i arken.” Dette er altså nye 40 dager etter at flere fjelltopper var kommet til syne på jordens overfalte. Igjen er tallet 40 et symbol på forberedelse og testing, og det nærmer seg stadig tiden da mennesker og dyr skal få lov til å gå av arken. Det er nå over åtte måneder siden syndefloden startet. Men Gud har som alltid en plan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: