23 mars

“Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskene bygde.
Og Herren sa: Se, de er ett folk. Og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.”
1. Mosebok 11:5-6

GUD INSPISERER BABEL

Først ser vi at Gud kommer ned til byen, men Gud kom ikke for å observere byen. Gud er omnipresent, d.v.s. alle stedet tilstedeværende. Han hadde allerede sett hva som skjedde, og Han visste hva Han skulle gjøre. Han steg ned, ikke som observatør, men som allmektig dommer.
Når det i den norske Bibelen står “menneskene” i vers 5, så står det i den engelske Bibelen “children of men”. Det hebraiske ordet for “men” er “adam”. Det var Adams sønner, født i synd, som var i gang med å bygge dette tårnet. Dette er nok en indikasjon på at menneskene i Babel ikke fulgte Gud, men sin syndige natur de hadde fått arvet fra den første Adam. Dette var ikke “Guds sønner” eller “Guds utvalgte”, men Adams barn.
Gud regner opp det vi tidligere har sagt. Menneskene i Babel har hadde samme språk, samme mål, samme kultur, samme religion, samme opprør mot den sanne Gud. Opprør mot Gud er dumhet, dårskap.
Dersom menneskene i Babel fikk lov til å fortsette, så ville tårnet bli bygget ferdig. Kanskje andre oppfinnelser ville ha kommet lenge før de var ment å komme, ganske enkelt fordi alle snakket samme språk og var forenet i handling og tanke. Et annet element er at en demonisk forbindelse og satanisk makt mellom Nimrod og det overnaturlige på et hvilket som helst tidspunkt ville være dårlige nyheter for menneskeheten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: