25 mars

“Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp å bygge på byen.
Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren alle jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem utover hele jorden.”
1. Mosebok 11:8-9

FOLKENE SPRER SEG OVER JORDEN

Gud klarte til slutt å oppnå det Han ønsket; at menneskene skulle spre seg over hele jorden. Vi mennesker tror at vi kan gjøre hva som helst, og vi gjør ofte opprør mot Gud. Da ler Han av oss (Salme 2:4). Gud er universets sanne midtpunkt, ikke deg eller meg. Gud har en langsiktig plan. Han ønsker at vi skal komme til Ham frivillig. Han ønsker ikke roboter som bare gjør som de blir fortalt (eller programmert), men Han ønsker at vi av fri vilje skal komme til Ham og følge Ham.
Gud spredte folkene over hele jorden, og byen ble helt korrekt kalt “Babel”, “forvirring”. Denne forvirringen er fremdeles med oss i dag. Likevel er det mulig å læres seg fremmede språk. Den som er villig til å bruke tid og krefter på det, kan lære seg et hvilket som helst språk.
Det er interessant å notere seg at i himmelen, etter at vårt liv her på jorden er over, så skal det bare være ett språk igjen. Da skal vi alle snakke norsk! Nei, jeg bare tuller. Amerikanerne tror vi skal snakke amerikansk o.s.v. Noen studerer i det lange og det brede, og argumenterer for og imot gresk, hebraisk og latin. Personlig tror jeg at vi vil ha tankeoverføring. Språkene vi har er et forøk på å sette ord på hva vi ønsker å fortelle. Hva om vi kunne sende tankene våre til hverandre. Da ville det ikke bli noen misforståelser. Vi skal også kunne gjenkjenne folk i himmelen som vi aldri har sett før. Hvordan kan det skje?
Alt vil være perfekt, og vi vil forstå masse som vi ikke forstår nå.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: