26 mars

“Dette er historien om Sems ætt: Sem var hundre år gammel da han fikk sønnen Arpaksad, to år etter vannflommen.”
1. Mosebok 11:10

SEMS ÆTT

Sem hadde ingen barn før vannflommen. Først etter at arken hadde landet i Ararat fjellene ble det født barn til Sem. Ingen oppmerksomhet er her gitt til de andre to sønnene, kanskje ettersom ættelinjen til Jesus gikk via Sem.
Antakelig hadde Sem vært travelt opptatt med å hjelpe Noah å bygge arken i tiden opp mot vannflommen. Nå som alt var over, kunne Sem tenke på familien igjen. Det kan virke som om vannflommen var en viktig tidsfaktor for de som visste om den.
Tre elementer ser ut til å være fremskridende i denne ættelisten som Moses har skrevet opp.
For det første, så er det lite informasjon om menneskene som er nevnt på listen.
For det andre, så er det en hurtig nedgang i leveår på folkene som levde etter syndfloden. Sem levde i ca 600 år, de neste tre ble nesten 500 år, de neste tre ble yngre enn 300, og de som kom etter dette levde ikke over 200, med unntak av Tarah.
For det tredje, så er Eber den lengst levende mannen som ble født etter syndefloden. Dette var trolig fordi han ble belønnet for å ha holdt Guds ord og vandret i henhold til Hans påbud.
Ættelisten til Sem bringer oss opp i tid fra syndefloden til Abrahams tid, da han dro fra Ur i Kaldea, det er i Sør-Babylonia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: