27 mars

“Dette er historien om Tarahs ætt: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot.”
1. Mosebok 11:27

ABRAHAMS FAMILIE

Det antas at Abram var den eldste av Tarahs sønner. Det er imidlertid ikke sikkert. Abraham kan ha blitt nevnt først fordi han er den viktigste av Tarahs sønner, men vanligvis nevnte man eldste sønnen først.
Dersom det ikke er gap i kronologiene, så skal Sem ha levd til etter Tarahs død. Historien som henvises til kan muligens ha blitt overbrakt til Abraham enten på tavler eller personlig av Sem.
Både Nahor (oppkalt etter sin bestefar) og Haran kan knyttes til byer i Mesopotamia (1M 24:10, 28:10). Haran døde relativt ung, antakelig mens han besøkte sin far i Ur (1M 11:26, 28, 32). Sønnen hans, Lot, ble da nært knyttet til onkelen hans, Abraham.
Ellers kan det nevnes at Abraham var 43 år gammel da Gud forvirret tungene i Babel. Dette er enkelt å regne ut. Da Sodoma og Gomorra ble ødelagt, var Abraham 99 år gammel. Ettersom byene på sletten ble ødelagt 52 år etter Babel, så ender vi med 43.
Tarah hadde slått seg ned i byen Ur i Kaldea, det vil si i Sør-Babylonia. Stedet er kjent for en stor ziggurat, disse pyramideliknende tårnene som ble brukt som templer for tilbedelse av himmelens guder. Det var et slikt sted Abrahams familie kom fra, og det var fra disse avgudene og religiøse skikkene at Gud sa Abraham skulle dra ut ifra.
I sin tid var Ur en travel og viktig by. På den kongelige gravplassen i byen har arkeologer funnet masse gull og edle steiner. Det var en meget rik by for mange år siden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: