28 mars

“Abram og Nakor tok seg hustruer. Abrams hustru hette Sarai, Nakors hustru hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Jiska.””
1. Mosebok 11:29

HVEM VAR SARAI?

Det kan virke avskyelig for oss i dag å se at ekteskap ble inngått i nære familier i Bibelen. I Adam og Evas tid må de ha giftet seg med brødre eller søstre, for det fantes ingen andre å gifte seg med. Etter Babels tårn ser det ut til at folk igjen har giftet seg med den nære familien.
Det står klart at Nakor giftet seg med sin niese, eller datter av Haran” som jo var hans bror. Dette virker forkastelig for oss i dag, men det var ganske vanlig på Arahams tid.
Hva så med Abraham? I dagens tekst står det ikke noe særlig om Sarai. Det er flere som tror at Sarai og Jiska var samme person. Finnes det da noe grunnlag for å tro at Sara var Abrahams niese?
I vers 31 står det at Sara var Tarahs svigerdatter. Det betyr som kjent ingen ting. Det bare sier at Sara giftet seg med Abraham, og det visste vi allerede.
Hva da med 1M 20:12? Der står det: “Dessuten er hun (Sarai) virkelig min (Abrahams) søster, huner min fars datter, men ikke av min mor. Og hun ble min hustru.” Begynner det å bli innviklet enda? Dersom det Abraham her sier til Abimelek stemmer, så var Sara Abrahams halvsøster eller stesøster, ikke niese.
Ebn Batrick skriver i sine journaler at Tarah først giftet seg med Yoga (stavelse usikker) og hun fødte ham Abram. Senere gifter Tarah seg med Tehevita (stavelse usikker) og hun fødte ham Sarai. Likevel er det flere som mener at Sarai var Abrahams niese. Slike nære giftemål i familien ble ikke forbudt før Moseloven kom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: