29 mars

“Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vis deg.”
1. Mosebok 12:1

PAKTEN MED ABRAHAM – DEL I

Etter å ha blitt introdusert til Abraham og hans familie i slutten av kapittel 11 så får vi Guds pakt med Abraham presentert i de tre første versene av kapittel 12. Både Abraham og Sara er nevnt i Bibelens “Hall of Fame” i Hebreerne 11.Abraham blir ofte kalt “De trofastes far”, og er i Bibelen beskrevet som lydig, uselvisk, modig, gavmild, ærlig, hederlig og en bønnens mann. Likevel er det som en troens mann vi først kjenner Abraham. “Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt…” (Hebr. 11:8).
Vi vet lite om hvordan Abrahams liv var før Gud kalte ham ut, men i dagens tekst så ser vi at Gud sa at han skulle gå ut, ikke bare fra landet han bodde i, men også fra familien hans. Mesopotamia var et sted hvor flere avguder ble tilbedt, og senere historier forteller at noen av disse familiene hadde husguder. Vi vet også at i disse trakter ba de ofte til guder på himmelen eller stjernebilder. Det er trolig at Abrahams familie også var påvirket av dette, og at Abraham derfor måtte flytte fra både land og familie.
Abraham hadde vært på vei mot Kanaan i 1M 11:31, men da stoppet de i Karan og bosatte seg der. Kanskje problemet var at Abraham fremdeles reiste med familien sin, og derfor ikke var helt fri til å følge Guds vilje.
Gud visste at Abraham ville bli en av de største av troens menn i Bibelen, og Han visste hva Han gjorde da Han kalte Ham. Abraham hadde ikke peiling hvor han skulle gå, men han stolte på Gud og vandret i tro.
Det er utrolig mye vi kan lære av Abraham. Når Gud kaller oss, så bør vi følge Ham, selv om vi er usikre på hva som ligger foran oss. Gud vil være med oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: