31 mars

“Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”
1. Mosebok 12:3

PAKTEN MED ABRAHAM – DEL III

Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren. Slik kan det ofte sies. I trås med hva vi så i forregående vers, så sier Gud at de som er på Israels side, eller jødenes side, de vil nyte godt av deres vennskap med Abrahams etterkommere. Det var også sant for dem som kjente Abraham. I samme åndedrag så sies det også at de som forbanner jødene, de vil også Gud forbanne. Dette er grunnen til at kristne i Norge som erklærer seg israelsvenner mener at vi ikke skal kritisere Israel. Ingen vil vel innrømme at alt Israel gjør er okay. Det kan ofte virke som om Abrahams etterkommere har forlatt den sanne Gud og begår stygge forbrytelser mot forskjellige mennesker, ofte sivile. Det spørs vel om det menes i dagens skrift at en simpelt hen skal godta alt som forgår, men at en ikke skal gå imot jødene simpelt hen fordi de er jøder. Det stå i Bibelens profetier at alle nasjoner skal vende seg mot Israel i trengselstiden. De som gjør dette vil sannelig få smake Guds vrede når oppgjørets time kommer.
Helt til slutt står det at i Abraham, eller Israel, så skal alle jordens slekter velsignes. Dette snakker om Jesus som ble født en jøde og var en etterkommer av Abraham. Både i Matteus evangelium og Lukas evangelium er det ættelister som viser hvordan Jesus stammer fra Abraham og Adam, verdens første menneske. Jødene har produsert Bibelens hovedperson, Jesus, som ble født i en stall og døde på et kors selv om Han var uten synd. Dette gjorde Han slik at vi kunne bli frelst og få verdens største velsignelse.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: