6 mars

“Men han ventet ennå sju dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer.”
1. Mosebok 8:12

DUEN SOM FORSVANT

Etter at Noah hadde ventet i en uke til, så sendte han ut duen nok en gang. Denne gangen kom duen ikke tilbake. Jorden må ha tørket inn så mye at duen har funnet et rent, pent sted å slå seg ned hvor den kunne finne mat som den kunne spise. Dersom dette ikke var et godt tegn til Noah og de andre i arken, så vet ikke jeg. Likevel så vetet Noah 29 dager til (ca en måned) før han tok taket av arken (8:13). Før han gjorde dette, så ville Noah ikke ha vært i stand til å se om bakken var tørr med sine egne øyne, men da han omsider fjernet taket, kunne han se at vannet hadde tørket bort fra jorden. Selvsagt var det fremdeles vann på jorden, men høyt oppe Ararat-fjellene var det endelig tomt for vann.
Videre, i 8:14, står det at jorden var helt tørr femtisju dager etter at han hadde tatt av taket. Det må derfor ha vært mye fuktighet på bakken da Noah tok av taket, men gradvis har jorden blitt tørrere og tørrere. Igjen så betyr ikke det at jorden var tørr at det ikke fantes sjøer, bekker, elver og vann, men at det tørre land var blitt tørt.
Tålmodighet er en dyd, og for oss som venter på Jesu andre komme, så kan vi se enkelte likhetstrekk her. En vesentlig forskjell er dog at på arken hadde de ikke noe valg. Gud hadde selv lukket døren til arken, men det er ikke spesifisert hvem som åpnet den igjen. Kunne Noah åpne døren selv? Antakeligvis! Han bygget sikkert arken med tanke både på å åpne og lukke dørene selv. Likevel måtte de vente, og e gikk ikke ut av arken før Gud sa de kunne gå ut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: