8 mars

“Og Noah bygde et alter for Herren. Han tok av alle rene dyr og av alle rene fugler og ofret brennoffer på alteret.”
1. Mosebok 8:20

NOAH OFRET TIL GUD

Da Noah kom ut av arken var det sikkert mye han kunne ha valgt å gjøre, men denne Guds mann valgte å ofre til Gud. Det var Gud som stod øverst på dagsordenen, derfor ble Noahs første handling da han kom ut av arken å takke Gud for at han hadde reddet ham og familien fra syndefloden og beskyttet dem mot stormen som hadde rast så lenge.
Hvor mange av oss tenker vel først på Gud og deretter på oss selv?
Her finner vi en av grunnene til at Gud sendte flere rene enn urene dyr inn på arken. Fordi det fantes flere dyr av de rene dyreslagene, så kunne Noah ofre rene dyr til Gud uten att det var fare for utryddelse av dyrene.
Dette er første gangen vi finner ordet “alter” i Bibelen. Det er mulig at for eksempel Adam, Kain og Abel også hadde bygget altre når de ofret til Gud, men det står ikke nevnt med ord. Et alter er hvor en ofrer til Gud. Det er hvor en gir gaver til Gud og viser sin hengivenhet til en allmektig Gud som skapte himmelen og jorden.
Ettersom den gamle verden starter med et offer, så er det passende at denne nye verden også starter med offer.
Vi kan alle ofre noe til Gud; penger, talenter eller jordisk gods, men aller helst anbefaler jeg at vi gir av vår tid. Som kjent kan vi tjene mer penger eller jordisk gods dersom vi gir noe til Gud av dette, men tiden vi gir kommer aldri mer tilbake. Derfor sier jeg at tiden vår er det mest dyrebare vi har. Hvordan bruker du din tid? Har du familie eller jobb som tar mye tid? Jesus sa at den som setter familien sin høyere enn Ham er Ham ikke verd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: