9 mars

“Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende slik jeg nå har gjort.“
1 Mosebok 8:21

GUD SIER “ALDRI MER”

Noahs offer på alteret dannet en røyk som steg opp til Gud. Gud “luktet” offergaven til Noah og fant den behagelig. Mest sannsynlig er det at Noahs handlinger ble vel likt og akseptert av Gud, og Han fant glede i at Noah ga et rent og ærlig offer til Herren.
Da sa Herren i sitt hjerte, d.v.s. i Hans tanker eller Hans bevissthet at Han ikke skulle gjøre det samme igjen. Ordet for “hjerte” kan bety taker, hjerne og midten. Gud kom her med en uttalelse som kom fra Hans midterste kjerne, Hans hjerte dersom Han hadde vært et menneske.
Gud sa Han skulle aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld. Han tok ikke vekk den tidligere forbannelsen Han hadde lagt på jorden, men Han uttalte at Han skulle ikke legge til den. I 1M 9:11 forklarer Gud dette ytterligere med å si at Han aldri skal sende en vannflom over jorden igjen. Dette gjelder selvsagt en verdensomfattende flom som dekker hele jorden, ikke lokale oversvømmelser som det finnes mange av i dag rundt om på jorden. Gud begrunner dette med at menneskene er onde og syndige i bunn og grunn likevel, og alle verdens flommer vil ikke forandre på dette faktum. Dette benekter ikke at God senere, en gang i fremtiden, vil sende ild over jorden for å rense denne planeten for synd, men det er et annet emne for en annen tid…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: