12 april

“Han er den som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede.”

Job 9:5

SYNDEFLODEN

Når Job snakker om Gud, så kaller han Ham “Den som flytter fjell… som velter dem i sin vrede.” Dette er intet mer enn Job som nevner effektene av den globale flommen vi ofte kaller syndefloden. Fjellene som fantes før denne flommen ødela fjellene de de mektige kreftene i flommen presset seg forbi. Senere skapte jordskjelv og store bevegelser i jordens overflate nye fjell, og hadde få den måten “flyttet dem”. Mange av de sedimentære lagene som ble utsatt for sterke krefter som løftet dem opp, ble enda mer “deformerte” og bøyde før de stivnet til hard stein.

Det er viktig å merke seg at det er Gud selv som står bak dette. Han handler så raskt at det kommer overraskende på de som bor på jorden. Gud var mektig sinna for hvordan menneskene hadde oppført seg, og det er helt utrolig at bare 8 sjeler overlevde jordens største naturkatastrofe noen sinne. Vi må, som mennesker, innse at det er Han som har all makt, og det ville være lurt av oss å følge Ham og Hans påskrifter.

Da Jesus sa i Matteus 21:21 at dersom vi har tro, så kan vi kaste fjellet i havet, bare ved å si ordene. Tro kan flytte fjell, hører vi ofte. Kan du flytte fjell? Det spiller ingen rolle. Men tror du på det du ber om? Ber du om at en venn eller et familiemedlem må komme til troen, men i hjertet ditt tror at det er umulig? Da er det umulig! Ditt tvilende hjerte har gjort det slik at det ikke vil skje! Dersom vi ba oftere – og i tro – så ville vi se enda flere mirakler skje i hverdagen vår.

Advertisements
%d bloggers like this: