15 april

“Liv og miskunn ga du meg, og din varetekt vernet om min ånd.”

Job 10:12

GUDS MISKUNN

Det kan være bra å lese de andre versene i dette kapittelet. Mange av de handler om Guds skapelse av menneskene og kan være oppbyggelige for dere som er kreasjonister som meg. Om dere ikke tror på skapelsen, så er det i alle fall på det rene at Bibelen hevder – gjennom hele Bibelen – at Gud har skapt universet og alt i det.

Vi har allerede sett at Gud har gitt oss liv. Gang på gang må jeg minne meg på at hvert eneste åndedrett er en gave fra Gud. Det er opp til oss hva vi gjør med vår tilmålte tid.

Til tross for den tidligere nevnte arvesynden og synden vi alle begår i våre liv, så er Gud en som viser oss kjærlighet og miskunnhet. Med vår frie vilje er vi fulle av synd og fortjener bare Guds straff. Men Gud viste sin kjærlighet ved at Jesus kom og døde i vårt sted slik at vi slapp å dø. Ved Hans miskunnhet har vi fått adgang til Gud bare vi tar imot Jesus som vår frelser.

Mange har opplevd her i livet at Gud har beskyttet dem og holdt dem i sin hånd. Noen innrømmer at de har hatt “englevakt” ved enkelte anledninger, også jeg. Gud er god, og Han sparer ofte livene våre. Dette betyr likevel ikke at vi ikke vil få noen problemer i livet. Paulus og de andre apostlene ble forfulgt og fengslet, og alle (unntatt en) led martyrdøden. Når problemene kommer til den kristne er han aldri alene, og mange blir vist Guds nåde gang på gang.


 

Advertisements
%d bloggers like this: