18 april

“Når mannens dager er fastsatt og hans måneders tall bestemt hos deg, når du har satt ham en grense som han ikke kan overskride.”

Job 14:5

MENNESKENES BEGRENSNINGER

Det at menneskenes dager er fastsatt betyr at de er begrenset til en bestemt periode. Ingen kan leve lengre enn Gud lar dem. Vi har alle et bestemt antall dager til å leve her på jorden.

Mange mennesker leter etter ungdomskilden eller en pille som vil gjøre at vi lever evig. De fleste av oss er redd for å dø – redd for at livet her på denne planeten vil være over. Flere av oss ønsker å leve evig. Noen fryses ned i det håp at vitenskapen vil ha kommet lengre om noen tiår slik at de kan tines opp igjen, og legene kan behandle det som feiler dem.

Men menneskene kan ikke overtrede de grensene som er satt for dem. Ofte blir disse grensene meget kort på grunn av feile valg som vi gjør i livene våre. I dette skriftstedet gjelder nok grensene menneskeheten generelt, og ikke individet.

Det var en gang at menneskene forsøkte å overgå sine grenser. Da tårnet i Babel ble bygget, sa Gud “Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre” (1 Mosebok 11:6). Gud måtte da gripe aktivt inn for å sørge for at menneskene ikke gikk over sine tilmålte grenser.


 

Advertisements
%d bloggers like this: