19 april

“For treet er det håp. Om det hogges ned, så spirer det igjen, på nye skudd mangler det ikke.”

Job 14:7

LIVETS TRE

Job har allerede beskrevet hvordan menneskene er begrenset når det de kommer til livets dager. Han visste at hans dager av lidelse til slutt ville opphøre. Han visste også at når et menneske døde, så var det dødt.

Slik er det ikke med et tre. Dette treet som Job nevner her har blitt hogget ned, men roten står igjen. Fra det lille som er igjen av stammen vil det på ny spire og gro.

Trær har en viktig rolle i Bibelen. I Edens hage var det livets tre og treet med kunnskap om godt og ondt. Det var også mange trær som Adam og Eva kunne spise av.

I Daniels 4 da kong Nebukadnesar mister forstanden blir dette vist billedlig i en drøm med at et tre ble hogget ned. Han fikk senere tilbake forstanden sin etter at rotstubben som stod igjen i jorden ble lenket med jern og bronse og vætet med dugg fra himmelen.

Men slik som dette treet i dagens skriftsted begynte å vokse igjen etter at det var blitt hogget ned, så er dette igjen et bilde på at vi som tilhører Kristus skal bli levende igjen når Jesus kommer tilbake til jorden for å hente sine barn. Dette livets tre som gir oss liv er Jesus. Han som skapte alt liv kan gjøre oss i live på ny.


 

Advertisements
%d bloggers like this: