2 april

Når dagene med festing var over, sendte Job bud for å hellige dem. Han sto tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffer for hver enkelt. For, som Job sa: «Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.» Slik gjorde Job alltid.

Job 1:5

JOB: ET BILDE PÅ JESUS

I evangeliet i Nye Testamentet leser vi om hvordan Jesus ble født på jorden som et fullkomment menneske uten synd, og Han døde på korset for å betale alle menneskers synder slik at de som tror på Ham kan komme til himmelen. Jesus, som ikke hadde gjort noe galt, tok vår straff på seg slik at vi slapp straffen.

Det var det Job gjorde for barna sine også. I Gamle Testamentet var offer en viktig del av livet til dem som fulgte Gud. I moseloven blir vi fortalt hva som skulle ofres for hvilke synder. Det viktigste offeret var blodofferet. Hebreerbrevet 9:22 sier: “Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse.” Jesus selv sa “Dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.” (Matteus 26:28)

Da Job ofret syndoffer for barna sine ble han et bilde på Jesus som ble syndoffer for hele verden. Den store forskjellen var at når de som fulgte Gud i Gamle Testamentet syndet, så måtte de ofre gang etter gang. Hovedofferet måtte ofres en gang i året, og det gjaldt ikke ofringer for bestemte synder. Da Jesus døde på korset var Han det perfekte offer som bare måtte ofres en gang.  Job ofret for seg selv og barna med jevne mellomrom.

Selv om vi ikke er under loven i dag og må ofre brennoffer for syndene våre, så er det en god tanke at vi burde gi noe til Gud. Gir vi det beste vi har til Gud, eller gir vi bare restene av penger, tid og talenter?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: