21 april

“Hvem har gitt deg de ord du framfører? Hvem kommer den fra, den ånd som går ut fra deg?”

Job 26:4

ORD OG ÅND

Det kan virke litt tragikomisk at Jobs venner som kom for å hjelpe ham ikke er til særlig hjelp, men sitter istedenfor og krangler med ham natt og dag. De var nok mer til glede og støtte da de satt sammen med ham uten å si noe som helst. Som noen sier, det er bedre å la folk tro du er dum enn å åpne munnen og fjerne enhver tvil.

Job er nå blitt så irritert på vennene sine at han spør hvem som har gitt dem de ordene de taler mot ham. Hvilken ånd er det som legger ordene i deres munn slik at de vet hva de skal si? Snakker de for seg selv, slik at de skal komme med store ord og høres intelligente ut? Eller snakker de for Job som trenger støtte der han lider i sin smerte og pine. Er det Gud som har inspirert ordene til Jobs venner, eller noen annen makt?

Det er nå engang slik at vi mennesker når vi blir kristne har en to-delt natur. Det gamle mennesket er vår syndige natur, fremdeles styrt av synd som må kontrolleres. Det nye mennesket er vårt nye liv i Kristus som er godt og hellig. Disse to naturene sloss mot hverandre, og det er den delen av oss som vi mater som vil vinne over oss. Selv kristne kan leve i et slik syndig miljø at syndens ånd dominerer oss, og da vil ordene vi snakker være mer påvirket av vår syndige natur enn Guds Ånd.

Vi alle bør komme daglig til Gud og gi våre liv til Ham – daglig. Så vil Hans Ånd få virke i livene våre, og vår tale vil bli styrt av den Hellige Ånd.


 

Advertisements
%d bloggers like this: