24 april

“Og Han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand.”

Job 28:28

FRYKTENS PARADOKS

Job stilte to ganger et retorisk spørsmål om kilden til sann visdom (Job 28:12, 20), og så svarer han det selv i dette nøkkelverset, en sannhet som for det meste er oversett i vår moderne verden. Sann visdom begynner med frykt for Gud (Salomos ordspråk 1:7, 9:10, Kolosserne 2:3).

Selve syndefallet i Edens hage hendte da Adam og Eva ønsket mere kunnskap. Treet med kunnskap om godt og ondt fristet ekstra når Satan satte søkelyset på det og sa “Ser det ikke godt ut?” Menneskene har alltid vært ute etter å utvide sine horisonter. Vi har seilt jorden rundt på jakt etter ukjente landområder. Så har vi begynt å utforske havet og har funnet at det er fullt av fjell og daler. Så har vi vendt våre øyne mot verdensrommet, alltid på søken etter mere kunnskap. Fantastiske oppfinnelser har kommet gjennom tidene slik at livene våre kan bli mer behagelige. Vår tørst etter kunnskap er umettelig, særlig i vårt moderne samfunn.

En vis mann sa en gang et visdom er når du kan anvende kunnskapen du har. Hva er sann visdom? Bibelens svar er at det er å frykte Gud. Men i Bibelen sier Gud eller Hans budbringere at vi ikke skal frykte. Ja, det står 365 ganger i Bibelen at vi ikke skal frykte, og det er en gang per dag i et helt år. Frykten blir således et paradoks ettersom vi både skal frykte og ikke frykte samtidig.

Løsningen er enkel. Vi skal frykte det som Gud kan gjøre, ettersom det et Han som avgjør evigheten vår. Vi skal frykte den straff Han er i stand til å gi oss dersom vi ikke tilhører Ham. Når vi endelig tilhører Ham trenger vi ikke å frykte mer. I Hans hender er vi trygge, og intet kan rive oss ut fra Hans sterke hender.

Kan du slutte å frykte, eller trenger du å seile inn til Hans trygge havn?


 

Advertisements
%d bloggers like this: