26 april

“Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Her du innsikt, så fortell meg det!”

Job 38:4

SKAPELSENS ØYENVITNE

Dette første spørsmålet fra Gud er en irettesettelse til alle dem som forsøker å forklare opprinnelsen ved bruk av nåværende prosesser – det vil si uniformitarisme (2 Peter 3:3-6).Skapelsen av hele universet har blitt ferdigstilt  i hele sin perfeksjon av Gud selv, ved bruk av prosesser som ikke lengre eksisterer (1 Mosebok 2:1-4). Helt siden Nimrod har menneskene forsøkt å forklare universets opphav ved å bruke evolusjonens prosesser, og dette er umulig og blasfemisk.

Etter at både Job og vennene hans har kommet med sine store uttalelser om både det ene og det andre kan det være forfriskende å få et større perspektiv på tingenes tilstand. Hvor var Job og vennene hans da Gud skapte jorden? De var selvsagt ikke født enda. Hvor var Darwin og alle de som tror på utviklingslæren da Gud skapte jorden? De var heller ikke født da. Ja, si meg nå; hvor var alle vitenskapsmennene med sine video-opptagere og skjemaer og mikroskoper og alle sine teorier da Gud skapte jorden? Ingen av dem var født. Det fantes intet menneskelig øyenvitne som så hva som skjedde da jorden og universet ble til. Det fantes bare et øyenvitne: Gud selv. Og Han har skrevet ned det som skjedde i Sitt hellig Ord, Bibelen, hvor vi kan lese hva som skjedde.

Jeg hadde tidligere en samling med tolv videoer med Ken Ham og Gary Parker som het Answers in Genesis. Ken Ham oppfordret her barn og unge til å sette spørsmålstegn ved evolusjonen når den ble fremsatt av naturfaglærerne. De skulle ta spørsmålet fra Gud til klasserommet og si “Hvordan vet du det? Var du der?” Selvsagt var ikke lærerne eller vitenskapsmennene der, og de har intet øyenvitne til det som skjedde for milliarder av år siden. Når noen sier “milliarder av år” eller “millioner av år”, så bare spør “Hvordan vet du det? var du der?” Millioner og milliarder av år betyr at de ikke vet når det skjedde, og at de kunne like gjerne ha fortalt deg et eventyr.


 

Advertisements
%d bloggers like this: