27 april

Har du nådd fram dit snøen har sitt kammer, og sett lageret med hagl

Job 38:22

SNØEN I JOBS TID

Jobs bok nevner “snø” hele fem ganger. I 6:16 snakkes det om snøen som dekker bekken som har blitt til is. Så, i 9:30, sier Job at han vasker seg med snøvann. (Brrrrr!) Et faktum blir presentert i 24:19, nemlig at tørke og varme smelter snøen. 37:6 forteller oss at det Gud som bestemmer at snøen skal falle. Det bringer oss til femte og siste gang snøen nevnes, og det er dagens skriftsted.

Snø blir betraktes som hvitt gull i øde områder, og fyller deres årlige vannforsyning. Tilsynelatende gir snø og hagl et ukjent men stort bidrag til fremtidens kamp og kriger (38:23). Hagl var viktig i Josvas krig mot amorittene (Josva 10:11) og vil også være det i den fremtidige trengselstiden (Johannes åpenbaring 16:21). Snø bidro til Napoleons tap i Russland. Også tyskerne fikk problemer med snøen under 2 verdenskrig da de angrep Russland.

Hvorfor nevner Jobs bok så mye om snø? Flere vitenskapsmenn tror at dette er fordi Job levde like etter istiden. Isen har aldri dekket hele jorden, for da kunne intet liv ha eksistert på planeten vår. Dersom jorden var en stor isklump ville den neppe noensinne ha smeltet. Til og med under istiden kunne menneskene leve, men de bodde nært ekvator hvor det var varmest. Job ville ikke ha snakket så mye om snø (og is) dersom han ikke hadde sett det selv. Job vasket seg i snøvann og så at bekken ble til is.

Gud har mange skatter i sine store lagre i himmelen. Han sender oss vann som er livsviktig for oss. Vi kan ikke leve uten vann. Og når det blir kaldt ute, får vi nok en gang vann, men det kommer som snø. En gang for flere år siden dro jeg med kone og barn for å feire jul med mine foreldre. Da vi kom tilbake, hadde vannet frosset. Vi gikk ut og samlet inn masse snø som vi smeltet og kokte opp (for å ta livet av eventuelle bakterier i snøen). Snøen ble således livsviktig for oss slik at vi kunne “lage” oss vann. I tillegg er snøen vakker å se på. Er ikke Gud god?


 

Advertisements
%d bloggers like this: