28 april

“Du som klandrer Den Allmektige, vil du trette med Ham? Du som laster Gud, du må svare på dette!”

Job 39:35

GUD BESTEMMER

Der er en pause i Guds monolog om skapelsen her. Gud irettesetter Job på en mild måte for å våge å sette spørsmålstegn ved Hans handlinger, selv om Job ikke forstod dem, og Job tar imot irettesettelsen og bekjenner sin synd.

Mange av oss har falt i samme fellen som Job. Vi våger å sette spørsmålstegn ved det som Gud gjør og på den måten finne feil ved Ham. Vi sier som pop artisten Ole i Dole “Hvis jeg var Gud…” Det kan virke som om vi tror at vi er visere enn Ham og kan instruere Ham i hvordan Han burde styre verden. Vi kritiserer Ham for hva Han gjør eller ikke gjør, og forsøker å gi Ham skylden for all ondskapen i verden.

Til slutt må vi alle stå foran Gud og svare for oss. Bare de som har fått Jesus som sin forsvarer kan bli frikjent for syndene våre. Men da må vi svare for det vi har anklaget Gud for. Gud ønsket ikke at vi skulle lide og dø. Det er et resultat av synd. Adam og Eva ble skapt for å leve evig, men da synden kom inn fulgte lidelse og død med i kjølvannet.

Gud er Skaperen som har skapt alt sammen. Det er Han som lager reglene. Det er Han som bestemmer hva som er rett og galt. Dess tidligere vi innser dette, jo bedre er det for oss.


 

Advertisements
%d bloggers like this: