29 april

“Se på Behemot, som jeg har skapt like så vel som deg. Den eter gress som en okse.”

Job 40:10

BEHEMOT

Ordet “Behemot” betyr ganske enkelt “stort beist”, og kommentatorer fortolker den vanligvis til å være en elefant eller en flodhest. Beskrivelsen av Behemot passer imidlertid ikke til noen av disse to, ei heller til noe annet nålevende dyr. Derimot ser det mer ut til å passe en beskrivelse på en stor landdinosaur som eksempelvis en brachiosaur. Ingen elefant eller flodhest har en hale som et sedertre (40:12). Denne beskrivelsen passer bedre på en dinosaur. Intet menneske kunne overvinne et slikt dyr, men Gud kunne. Når Job betraktet det store krypdyret, så kan det ha minnet ham på den gamle slangen i Edens hage som til syvende og sist ansvarlig for hele jordens synd og lidelse. Satan blir jo ofte kalt “drage”, og “drage” er jo et gammeldags ord for dinosaur.

Denne dinosauren spiste gress, og flere av dinosaurene gjorde det. Det overraskende er ikke at den spiste gress, men at den fantes på Jobs tid. Dersom en studerer om Leviatan finner en også en dinosaur, men en som levde i vannet. Ja, jeg vet at dinosaurene skal ha dødd ut for 65 millioner år siden, men Bibelens bruk av ordet “drage” samt Behemot og Leviatan er klare tegn på at de var i live under Gamle Testamentet. Komet teorien er idiotisk. Hvorfor skulle en komet utrydde alle dinosaurene, men la alle de andre dyreslagene være igjen? Mest trolig var dinosaurene med på Noahs ark, og kom ut derfra sammen ned de andre dyrene. Reptiler vokser vanligvis hele livet, og dersom de ble så gammel som Metusala må de ha blitt ganske svære. Etter syndefloden levde både mennesker og dyr kortere. I tillegg var drivhuset rundt jorden borte, og den varme, frodige jorden før flommen ble erstattet med en planet i istid. En teori er at dinosaurene ikke fikk nok næring til å leve så lenge. Dessuten har mennesket, dyrenes største fiende, vist stor oppfinnsomhet i å utvikle nye jaktmetoder. Enkelte mindre dinosaurer kan ha eksistert helt opp til ganske nylig.


 

Advertisements
%d bloggers like this: