3 april

“Det skjedde en dag at Guds sønner kom for å stille seg fram for Herren, og sammen med dem kom også Satan.

Job 1:6

SATAN – MOTSTANDEREN

Djevelen har mange navn. Han er motstanderen, anklageren, løgnenes far osv. Vi møtte ham som slangen i Edens hage i 1 Mosebok 3. Vi får litt viktig informasjon om denne skikkelsen her i Jobs bok. Det står at Guds sønner kom sammen og stilte seg foran Gud. De fleste er enige om at Guds sønner her referer til englene, de “tjenende åndene” ifølge Hebreerne 1:14. Det er ikke like stor enighet om disse “Guds sønner” i 1 Mosebok 6 også snakker om englene, til tross for loven om første nevning. (Innen hebraisk fortolkning er det et prinsipp om at et ord eller uttrykk må nevnes i en bokstavelig betydning før det kan brukes billedlig. Altså; en må først vise hvem Guds sønner er (engler) før en kan bruke det som et bilde på noe annet (eks. mennesker som tror på Gud).)

I dagens tekst ser vi at når alle englene samlet seg foran Herren, og Satan kom også. Riktignok er Satan en engel (eller ånd) som Gud har skapt, men han er også en fallen engel, noe som gjør at vi blir forbauset over å se ham her blant de andre englene. En nyere Bibel skriver her Anklageren istedenfor Satan, men vi snakker om samme person (eller skapning). Satan er ikke bare en fallen engel (eller ond ånd), men han er frekk nok til å komme frem foran Gud. Djevelen vet at han bare har en kort, tilmålt tid (Johannes Åpenbaring 12:12), og han jobber desperat for å enten hindre at menneskene kommer til troen, eller at de blir fruktløse åndelig sett og “faller fra”, d.v.s. slutter å følge etter Kristus slik som kristne skal gjøre.

Satan ønsket å gjøre Job fruktløs også. Husk at djevelen også ønsker å sette kjepper i hjulene for oss også.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: