4 april

Herren sa til Satan: «Se, alt han har, er i din hånd. Bare mot ham selv får du ikke rekke ut din hånd!» Så for Satan bort fra Herrens ansikt.”

Job 1:12

SATANS TILLATELSE

Når Gud spør Satan hvor han har vært, svarer han at han har flakket omkring på jorden. Det er viktig å innse at han gjør det fremdeles i dag, mens han søker å gjøre livet surt for kristne som bor på jorden i dag.

Gud viser frem Job til Satan og sier at Job er en god mann som elsker Ham. Satan mener at det er bare fordi Gud har belønnet ham med stor rikdom, og at dersom Gud ville ta vekk Jobs fysiske eiendeler samt familien hans, så ville ikke Job elske Gud lengre. Gud sier da det vi leser om i dagens tekst. Satan får lov til å gjøre hva han vil mot Job, bare ikke røre ved Job selv.

Den rike Job blir fort en fattig mann. Fiender angriper fra alle kanter, og en ild kommer ned fra himmelen og fortærer sauene hans. Barna hans ble drept ved det vi ville kalle en naturkatastrofe. Job mistet alt verdifullt, og hans tro stod urokkelig fast.

Det er viktig å merke seg at det er Gud som har all makt i himmel og på jord. Djevelen kan ikke gjøre noe mot oss som ikke Gud tillater. På en annen side tillater Gud ofte at Hans barn blir testet og må gå gjennom prøvelser her på jorden. Gud hører imidlertid på våre bønner, og mange har unngått stor lidelse fordi de har bedt til Herren om at han må gripe inn. Det er imidlertid viktig å vite at det ikke alltid er Guds vilje å gripe inn. Dette er et mysterium som vi ikke kan forstå. Det er Gud som har all kunnskap, ikke oss.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: