5 april

Han sa: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!»”

Job 1:21

“EVIG EIES KUN DET TAPTE”

Det kan være passende å sitere Henrik Ibsen under dagens skriftsted. Job opplevde å miste alt han eide, ikke bare sauer og kameler, men barna sine. Det kan av og til være vanskelig for oss å sette oss inn i slik en tragedie. Jobs uttalelse sier utrolig mye. Job visste at alt han hadde, inkludert barna, var en gave fra Gud. Det var derfor i Guds rett å ta dem tilbake dersom Han ønsket det. Hvem av oss kunne vel ha sagt det samme? Jeg tror sorgen over å miste mine barn ville ha vært så tung å bære at jeg ville ha strevet med både sinne og skyldfølelse. Hva har vi gjort for å fortjene dette? Mange av oss hadde vel rakt pekefingeren mot Gud og spurt Ham hvorfor dette hendte. Job aksepterte at han hadde mistet alt. Vel, ikke absolutt alt. Han hadde fremdeles Gud med seg. Når Gud er med oss kan vi være rik slev om vi ikke eier så mye jordisk gods.

Dagens sitat brukes ofte når vi snakker om materielle goder. I dagens samfunn er det viktig for oss å ha den siste mobil telefonen, den peneste bilen eller den vakreste familien. Alt dette er viktig for oss, og dess mer vi eier, dess mer vil vi ha. Det blir ofte en ond sirkel av materielle behov som ofte er skapt av vårt travle forbrukersamfunn. Vi kjøper, kaster, og kjøper på ny. Vi blir aldri fornøyd. Vi vil ha mer og mer.

Jeg tror vi bare kan bli lykkelige når vi innser at vi er rike. De fleste av oss har mat, klær og et tak over hodet. Alt annet er et ekstra pluss. Kan vi være fornøyd med det vi har? Da kan vi senke skuldrene og nyte livet. Hva om vi mistet alt vi eide i en brann eller en naturkatastrofe. Hva ville vi savne mest? Åpenbart bilder av familien og andre sentimentale ting som ikke kan erstattes. Ellers kan vi kjøpe nye ting.

Når vi er ferdig med dette livet kan vi ikke ta med oss materielle ting. La oss tenke på hva som virkelig er viktig her i livet, og samle oss skatter i himmelen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: