6 april

Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Fortsatt står han fast i sin gudsfrykt. Du har utfordret meg til å ødelegge ham uten grunn.»”

Job 2:3

GUDS VITNESBYRD

Satan hadde utfordret Gud når det gjaldt Job, og Gud hadde gitt djevelen tillatelse til å ta alt vekk fra Job. Job mistet alt sitt jordiske gods, inkludert barna sine, men han stod fast i troen sin. Han hadde mistet alt han hadde, men han eide fremdeles sin tro på Herren, og han var aldri alene i sin sorg.

Vi finner nok en gang at Guds sønner, englene, samlet seg foran Gud, og Satan var igjen der. Gud spør om han har sett hvor sterk Job er i sin tro. Gud sa videre at Satans søken etter å få Job til å snuble var nytteløs. Igjen ser vi at det er Gud som har gjort eller tillatt all Jobs lidelse. Det er Gud som har all makt, og djevelen, til tross for at han er en sterk overnaturlig skapning, har ingen makt over Gud, og kan bare gjøre hva han får lov til av Herren.

Det er interessant å se hvor stor tiltro Gud hadde til Job. Han visste at Job ville beholde troen da han ga ham i Satans hånd. For et fantastisk vitnesbyrd Herren hadde om Job. Han har også gitt et godt vitnesbyrd om kong David at han var en mann av et rent hjerte (1 Samuel 15:28-16:13).

Når vi ser hva Herren hadde å si om Job, tvinger det seg frem et spørsmål som jeg knapt tør å stille. Hva ville Gud ha sagt om oss dersom det hadde vært en av oss som Satan ville angripe? Ville Han ha sagt “Har du sett slik en god tjener med slik en sterk tro?” Dersom vi vet at vi ikke ville ha blitt beskrevet slik av Gud Faderen som Job ble, så må vi ydmykt falle ned foran Gud og be Ham vise oss hva vi må gjøre for å bli mer lik Jesus. En kristen skal være en som likner Kristus, det er hva selve ordet betyr. La oss lese hva Jesus sier i Guds ord, og forsøke å følge Hans lære. Dersom vi følger Ham, vil Jesus forsvare oss fremfor den allmektige Gud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: