7 april

Så gikk Satan bort fra Herren, og han slo Job med vonde byller fra hode til hæl.

Job 2:7

JOBS STORE LIDELSE

Flere av oss kjenner til Job og lidelsene hans. På engelsk sier en at noen har “the patience of Job”, Jobs tålmodighet. Job var tålmodig i all sin lidelse. Han ønsket gjerne at han var død, men han begikk intet selvmord. Djevelen slo ham med vonde byller som gjorde veldig vondt. I dag kan vi ofte trøste oss med at når vi blir syke, så lider vi sjelden så mye som Job gjorde, og han bevarte troen sin oppi det hele. Gud visste at Jobs tro var sterk, så Han lot djevelen slå ham med sykdom, lidelse og smerter. Vi kan knapt forestille oss hvor fælt han hadde det.

Dagens skriftsted er utrolig viktig for oss i dag. Mange såkalte “fromme” mener at sykdom kommer på grunn av synd, og at sykdom derfor er en straff for synd som er begått i en persons liv. Det er riktig at lidelse, død og sykdom kom til jorden på grunn av synd, men det er ikke den synden som vi begår daglig. Død og sykdom kom på grunn av syndefallet i Edens hage da Adam og Eva spiste av frukten på treet med kunnskap om godt og ondt. Det er ikke riktig å si at dersom v9 blir syke, så er det fordi vi har syndet. Vi blir syke fordi Adam, det første mennesket, syndet.

Job var en rettskaffen mann som trodde på Gud og fulgte Hans bud. Han ofret til og med syndoffer for barna sine. Hvilken synd hadde Job gjort som fikk Gud til å tillate slik lidelse for Job? Ingen ting! Jobs bok sier klart at Job var en mann etter Guds hjerte. Ja, Gud forsvarte Jobs karakter fremfor Satan. Hvorfor tillot Gud denne lidelsen for Job? Gud visste at Job ville stå fast i troen på Ham. Gud visste at Job ville stå imot djevelens brennende piler. Gud visste at Job var tålmodig, og ville holde ut til slutten.

Hva med når vi blir syke i dag? Er det fordi vi synder? Det kan det det være. Det kan også være at Gud sender oss en test eller en prøvelse som til slutt vil styrke oss, i alle fall åndelig. Jesus selv ble spurt av disiplene sine hvem som hadde syndet slik at en mann var blitt lind fra fødselen. Jesus svarte at mannen var blitt blind slik at Guds makt skulle bli åpenbart for alle menneskene. Det kan skje i våre liv også dersom vi velger å følge Jesus i alle ting i livet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: