8 april

Da sa hans kone til ham: «Holder du fortsatt fast på din gudsfrykt? Spott heller Gud og dø!»

Job 2:9

JOBS KONE

Etter at Job har blitt slått med vonde byller fra topp til tå har Jobs kone fått nok. Hun spiller djevelens advokat og gir Job et verdslig råd. Vi vet ikke mye om Jobs kone, men det er helt på det rene at hun ikke var av Jobs kaliber. Om hun i det hele tatt har fulgt Gud og Hans bud, så må hun ha vært som kornet som vokste opp litt for så å bli kvelt av problemer og omstendigheter i livet. En oppfordring til å spotte Gud er alvorlig. Heldigvis var Job sterk i troen og ga ikke etter sin kones oppfordring.

I våre liv er det ofte de som står nærmest oss som kan forårsake mest skade. Ofte teller partner eller familie mer for oss enn Gud, men Gud er en sjalu Gud. Han vil at vi har Ham på førsteplass i livene våre. Hva enn som erobrer førsteplassen i livene våre og er oss kjærere enn Gud, blir en avgud for oss. Det første budet er at vi ikke skal ha noen andre guder enn Israels Gud. Vi skal elske Herren vår Gud av all vår sjel og av all vår vilje og av all vår makt. Ingen må komme før Gud i livene våre. På engelsk bruker en ordet JOY når en lærer dette til barna: Jesus – Others – You. Ha Jesus først, andre som nummer to, og deg selv som nummer tre. Det er en sunn leveregel i livene våre.

Job holdt fast ved sin gudsfrykt, og det må vi også. Ingen har sagt at livet bare skal være plankekjøring. Problemer kommer, noen små – andre store. Når problemene kommer må vi gjøre et valg som bestemmer hvordan vi skal møte problemene våre. Den som velger å stå på Guds ord og ta på seg Guds fulle rustning, denne vil aldri stå alene. Gud har lovet at Han vil aldri slippe oss og aldri forlate oss. Dersom noen svikter, så er det oss – ikke Gud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: