9 april

Da Jobs tre venner fikk høre om alt det vonde som hadde rammet ham, kom de til ham, hver fra sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Naama. De møttes for å sørge med ham og for å trøste ham.

Job 2:11

JOBS VENNER ANKOMMER

Job hadde tre venner som bodde på forskjellige steder. Den første var Elifas, konge over thaimanittene. Han var en av Esau og Temans sønner. Teman var en by i Edom.

Bildad er blitt kalt “tyrannen over shukittene”. Shuah var den sønnen Abraham fikk med Ketura, og han regnes som en av østens konger. Det antas at han burde plasseres sammen med broren hans, Median, og hans nevøer Sheba og Dedan. Dedan var en by i Edom og ser ut til å ha vært lokaliseert ved landets sørlige grense, og Teman var ved den vestlige.

Den siste av Jobs venner var Sofar, minaittenes konge. Han kom trolig fra Naamah som grenset til edomittene i sør og ble gitt til Judas stamme da israelittene kastet lodd om landområdene.

En tror videre at Job bodde i Edom, et sted som Gud selv har profetert om. I Jeremia 49:7 leser vi “Så sier Herren, Allhærs Gud: Er det ikke mer noen visdom i Teman, ikke noe råd å få hos de kloke? Er deres visdom helt fordervet?”

Jobs venner kom til ham når han led i store smerter. Vi vet ikke hvor gode venner de var, men de må ha brydd seg om ham. De forlot alt de hadde og reiste for å være til hjelp for vennen sin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: