05 Mai – Salmenes bok: poetisk sannhet

1 MAI

Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen!”

Salme 8:2

HERRENS SANG

Salme 8 er en kort lovprisningssang til Skaperen som har skapt hele universet. Hans navn må lovprises, ikke skapningen Han har skapt. Hele himmelen er full an Herrens prakt, og når vi skuer himmelens enorme størrelse blir vi oppmerksomme på hvor små vi egentlig er. Gud har laget det hele med sine hender. Ja, Han har satt månen, solen og stjernene der som de er og satt det hele i system, slik at jorden spinner rundt, vi får sommer og vinter, og vi kan finne veien i mørket når stjernene står der på himmelen og blinker lurt til oss.

I all denne storheten, hva er vel vi små mennesker (vers 5)? Tenk at denne allmektige Gud bryr seg om oss små, sarte skapninger. Tenk at Han skapte oss for seg selv, og jorden og universet for oss. Gud kunne ha skrevet på himmelen eller fått steinene til å rope ut Hans ære, men Han valgte å bruke oss – syndige mennesker fulle av feil og mangler. Han gir oss det vi trenger for å leve, og når vi ber til Ham tar Han seg tid til å svare oss. Han er rett og slett fantastisk.

Vers 6 sier: “Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære.” Den engelske Bibelen sier at Han gjorde oss litt lavere enn englene, selv om “Elohim” er et flertallsord for Gud. Det brukes vanligvis om den tre-enige Gud. Menneskene er likevel viktige, for de følgende versene forteller at Gud har satt oss til å styre jorden. Vi skal bestemme over alle dyrene og alt som gror på jorden. Vi har fått et stort ansvar fra Gud. Måtte vi ikke misbruke vår stilling.


2 MAI

Havbunnens renner kom til syne, og jordens grunnvoller ble blottlagt da du truet, Herre, da du fnyste av vrede.”

Salme 18:16

HAVBUNNENS GRUNNVOLL

Litt lengre oppe, i vers 8, blir scenen satt i stand. Jorden skalv og skaket som bare Herren kan skjelve og skake. Ja, fjellets grunnvoller ristet fordi Gud i sin bolig var full av vrede. Når vers 9 sier at det kom røyk ut fra Guds nese og fortærende ild ut fra Guds munn, og at flammer gnistret opp fra Ham, så er det på det rene at dette ikke bar bokstavelig, men et poetisk uttrykk av en harm Gud. Så, står det i vers 10, kom Herren ned til jorden. Han kom med mørke og regn, tegn på dom over menneskene. I vers 13 og 14 ser vi at Gud bringer hagl og glødende kull. Som nevnt i Jobs bok er hagl flere ganger nevnt som en viktig ingrediens i Guds inngripen. Etter at Gud har skutt piler av lyn mot menneskene, så ankommer vi endelig til dagens vers.

Da David skrev denne salmen visste man fremdeles ikke hva som skjulte seg i havet. Havet har renner i form av daler, og grunnvoller akkurat som fjellene har. Havbunnen er mye mer kjent for oss i dag, og det kan synes rart at det finnes fjell og daler under havets overflate akkurat som det finnes over den. Faktisk skjer det jordskred også under havoverflaten. Hvis du går inn til Havforskningsinstituttets nettside kan du se mange fine bilder av landskaper nede i sjøen. Ingenting er tilfeldig. Selv om Bibelen aldri har ment å være noen lærebok i vitenskap, så finnes det mange overraskende uttalelser som folk ikke visste om da de skrev det, men Gud visste det. Han vet alt!


3 MAI

Himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.

Salme 19:2

HIMMELENS VIKTIGHET

Guds budskap farer gjennom verdensrommet (19:2) og alle tider (19:3), selv om det ikke er noen tale eller språk som budskapet er transportert gjennom. Dette budskapet “gjør sin rundgang fra himmelrand til himmelrand” (19:7). Det har vært kritisert at dette beskriver solens bane rundt jorden. Men all bevegelse er “relativ bevegelse, siden ingen vet hvor universets midtpunkt er” (solen beveger seg i en gigantisk sirkel rundt senteret av vår galakse, Melkeveien, og galaksen selv beveger seg i henhold til andre galakser). Den mest vitenskapelige måten å håndtere forskjellige bevegelser er å anta et nullpunkt hvor det ikke er noen bevegelse og måle andre bevegelser i forhold til det. Det beste punktet uten bevegelse er der beregningene for bevegelsene er enklest. For alle forskere, navigatører og de fleste astronomer er det nullpunktet jordens overflate hvor observasjonen blir gjort. David tar dette vitenskapelige standpunktet når han refererer til solens bevegelse i forhold til jorden. Med andre ord; fra jorden ser det ut som om solen står opp og går ned, og vi bruker disse begrepene i vår dagligtale selv om en kan argumentere med at dette kan synes feilaktig.

I 19:7 står det også at “ingen ting er skjult for solens glød“. Det hebraiske ordet “chammah” (glød) er nok bedre oversatt som “varme”. Her minnes vi på de termodynamiske lovene (varme-kraften) som er de viktigste og mest universelle lovene innen vitenskapen, og solens varme spres fra solens overflate, noe som gir den grunnleggende energien for alle jordens prosesser. Den første loven (konservering av energi i mengde) og den andre loven (forverring av energiens kvalitet) avhenger totalt av solens hete for deres betydningsfulle eksistens og funksjon.

Når vi ser på himmelen med sol, måne og stjerner så burde vi innse at alt dette ikke kunne skje ved en tilfeldighet. Hele universet styres av lover og orden, alt passer perfekt. Dersom jorden var litt lengre borte fra solen enn den er, så ville det vær for kaldt for liv. Dersom jorden var litt nærmere solen enn det det den er, så ville det være for varmt for liv. Gud skapte jorden slik at forholdene var perfekte slik at vi kunne leve her.


4 MAI

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?

Salme 22:2

KORSETS KVALER

Salme 22 er en fantastisk profetisk beskrivelse av den fremtidige korsfestelsen av Guds Sønn. Det er hva vi kaller “en Messiansk salme”. Denne salmen ble skrevet 1000 år før den ble oppfylt og beskriver i grafisk detalj Kristi lidelse, lenge før korsfestelse var kjent og praktisert av jøder og romere. Den åpner med de kjente ordene fra den lidende Frelseren “Eli, Eli, lema sabaktani” (Matteus 27:46). Kristus “skrek” ikke fysisk (eller stønnet som flere oversettelser ukorrekt har oversatt sette ordet). Dette “skriket”, som kom fra David i Salme 32:3 når han var overbevist om hans store synd, var inni beina Hans som et resultat av å bære hele verdens synd på sine skuldre som Guds store offer (Johannes 1:29).

Når det i Salme 22:3 refereres til “natten“, så menes det nok her det tre timers mørket som kom på overnaturlig måte da Kristus led som verst (Matteus 27:45). Og i Salme 22:4 får vi grunnen til mørket og Guds stillhet. Gud har brakt et offerlam for oss som skal være synd for oss (2 Korintebrev 5:21) en hellig Gud kunne ikke “se på det onde” (Habakkuk 1:13). På korset ble Kristus spottet og foraktet (Salme 22:7). Alle beina Hans hadde løsnet (22:15), noe som skjedde da de korsfestede ble hengt opp og gravitasjonen dro nedover, noe som også fikk hjertehulrommet til å kollapse og blod og vann til å fosse inn (Johannes 19:34). Han ble så tørr i munnen at tungen klistret seg til ganen (Salme 22:16). Dessuten ble hendene Hans “gjennomboret” da de festet Ham på korset med spiker (22:18).

En grundig studie av denne salmen vil gi en bedre forståelse av hva Jesus var villig til å lide for DEG…


5 MAI

Prøv meg, Herre, gransk meg nøye, prøv hjerte og nyrer som med ild!”

Salme 26:2

HJERTE OG NYRER

I dagens tekst sier David at Herren må teste ham. Ja han vil til og med at Gud skal teste hjertet og nyrene hans. Hjertet er livsviktig for oss mennesker. Når det slutter å slå, så er kroppen vår død. Bare i få tilfeller kan man ved bruk av hjertemassasje eller elektriske støt få hjertet til å slå igjen. Nyrene kan en heller ikke leve lenge uten, men der har vi i alle fall en ekstra. Men hva betyr det nå at Gud tester hjertet og nyrene våre? Hjertet er livets senter og burde bli tatt godt vare på. Det brukes ofte som bilde på personligheten. Det kontrollerer hva vi sier og er en kilde til tro. Når en blir født på nytt er det vanlig å si at en har fått et nytt hjerte – en ny instilling til livet. Hjertet er i vanligdags tale sett i forbindelse med kjærlighet. Å gjøre noe helhjertet betyr å gå inn for noe med alt du har. Når vi sier at Gud tester hjertet, så sjekker Han både viljen og samvittigheten og våre sterkeste følelser.

Nyrene står som oftest nevnt sammen med hjertet og er i nært samarbeid med hjertet. I Salme 73:21 står det “Så lenge jeg var bitter i hjertet og det stakk i nyrene.” Her var Asaf full av smerte, lik en mann med nyresykdom, og han hadde blitt gjennomstukket av mange sorger. Nyrene er plassert på hver sin side av den lumbale ryggraden på innsiden av bukens skillevegg. Det kan se ut som om Bibelens bruk av dette ordet snakker om en persons vanlige følelsesliv, men ikke de sterkeste følelsene som kjærlighet som synes å bli sett i forbindelse med hjertet.

David sa i teksten vår at Gud skulle teste ham med ild. Som kristen står det at vi alle skal få gjerningene våre testet ved ild etter at våre liv på jorden er forbi (1 Korinterbrev 3:13).


6 MAI

Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.”

Salme 33:6

HERRENS ORD

Det enorme verdensrommet med alle sine utallige stjerner og galakser ble plutselig til ved Kristi allmektige ord (Johannes 1:3). Gud brukte ikke prosesser med stjerneevolusjon til dette. Dersom en slik prosess kunne danne universet, så ville Gud ha vært unødvendig. Fortellingen i 1 Mosebok forteller oss at Gud talte ved sytten anledninger (Hebreerne 11:3, 2 Peter 3:5). Dette er det sanne “Big Bang”! Gud talte, og “bang!” så var det der.

Lengre nede, i vers 9 står det “Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der.” Dette kan være vanskelig å forstå. Hvordan kunne Gud skape hele universet plutselig. Hvorfor tok Han seks dager med jorden og alt på den? Vel, dersom det finnes en allmektig Gud, så kan Han gjøre hva som helst. Guds storhet er så stor at vi, sarte mennesker, ikke kan forstå det. Spørsmålet er ikke om vi forstår, men om vi tror. Gud trengte ikke milliarder av år for å få gjort ferdig Hans store mesterverk. Gud er en miraklenes Gud.

Ordet som i dagens vers er oversatt “pusten” er ofte oversatt som “vind”. I 1 Mosebok1:2 ble det oversatt som “Ånd” og brukes til tider om den Hellige Ånd. Akkurat som vi i 1 Mosebok 1:1-3 finner Gud Faderen, Gud Sønnen, og Gud den Hellige Ånd, så kan vi igjen finne treenigheten her i Salme 33:6. Gud Faderen talte Ordet, ga Sitt Ord, Logos, som brukes om Kristus i Johannes 1:1. Videre er pusten Hans et bilde på den Hellige Ånd som ikke kan sees akkurat som vinden. Men som med vinden kan vi også se hva den Hellige Ånd utretter.


7 MAI

Se, en håndfull levedager har du gitt meg, min levetid er som ingenting for deg, hvert menneske er et pust.”

Salme 39:6

MENNESKENES KORTE LIV

David sier at hans levedager bare er som en håndsbredd. Livet til David er som ingenting sammenliknet med Guds evighet. Til og med livet til Metusjalah som ble 969 år er som intet å regne når en betrakter evigheten. I den norske Bibelen står det at “hvert menneske er et pust“, noe som igjen henviser til våre korte liv her på jorden. Men en titt på originalspråket avslører mer enn som så. To hebraiske ord er av stor viktighet i dette henseende. Ordet “natsab” kommer etter “adam” (“menneske”) og er helt borte fra denne norske oversettelsen. “Natsab” er en stilling, en offiser eller en ledende autoritet, noe som blir opprettet eller oppreist. Dette taler om menneskets storhet og stolthet, det beste vi har å vise til. Det andre ordet er “hebel” som i vår norske tekst har blitt oversatt som “pust“. Men det hebraiske “hebel” betyr tomhet eller forfengelighet, noe som ikke er tilfredsstillende. Den siste delen av dette verset kunne derfor ha blitt oversatt “hvert menneskes storhet er som tomhet å regne”.

David kunne ha sammenliknet livet sitt med Metusjalah eller jordens alder eller han kunne ha sammenliknet med englenes levetid eller hans evige liv i livet etter at livet hans var ferdig her. Han sammenlikner imidlertid med Gud selv som har ingen begynnelse og ingen slutt. Han måler livet sitt med en håndsbredd, ett av de minste målene man hadde på Davids tid. Og selv om David hadde drept Goliat og gjort store ting i livet sitt, så innså han at det var Gud som hadde æren for disse bragdene, og ikke ham.

Vi har alle en tilmålt tid på jorden. Kanskje du som leser dette vil være en av de heldige som lever 100 år. Kanskje vil lyset ditt bli blåst ut alt for tidlig. Tiden er den viktigste ressursen vi har. Dersom du mister lommeboken din, så vil det komme ny lønn, nye penger fra ting du kan selge eller liknende. Dersom du sløser bort tiden din, så får du den aldri igjen. Bruk tiden fornuftig!


8 MAI

Likevel har du knust oss der sjakaler bor, og latt dødsskyggen dekke oss.”

Salme 44:20

DRAGER

Dagens skriftsted er mørkt og nedtrykkende. Korah-sangerne sier at de har blitt knust. Men dette skjedde ikke “der sjakaler bor“. Det Hebraiske ordet “tanniyn” er i den norske Bibelen oversatt som “sjakaler”. I den engelske Bibelen er det imidlertid oversatt som “dragons“. Gud har knust oss hvor dragene bor. Kanskje det var sjakaler der også, men bruken av ordet “drage” er mye mer alvorlig. “Tanniyn” betyr nemlig “monster”, enten på land eller i vann. En sjakal er intet monster. Det har blitt oversatt som hval og sjømonster (det siste er sikkert det riktigste) og drager eller slange foruten sjakal.

Selv om israelittene hadde blitt jaget ut i villmarken og knust, ja nesten pulverisert, så vil jødene alltid følge Ham. Når en ser vers 23 ser vi at Korah-sangerne og Israel sier “for din skyld drepes vi dagen lang“. Det er altså andre nasjoner som dreper jødene, men Gud har tillatt det. De lever i “dødsskyggen” og roper ut at Gud må redde dem – nok en gang.

Spiller det så noen rolle om “monsteret” i Salme 44:20 er en drage? Ja, for “drage” er et gammelt navn på en dinosaur. En dinosaur (“forferdelig øgle”) ville virkelig ha vært et forferdelig monster. Dessuten ville det være nok et skriftsted som setter dinosaurene på jorden samtidig med menneskene. Disse enorme dyrene døde ikke ut for 65 millioner år siden, men har levd ganske nylig.


9 MAI

Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!”

Salme 51:12

ET RENT HJERTE

David skrev Salme 51 etter at profeten Natan hadde kommet til ham, etter at David hadde vært hos Batseba. Denne store mannen, full av tro, en mann etter Guds eget hjerte, hadde falt i synd. Han hadde sett Batseba bade på taket av huset hennes, og David kunne ikke la vær med bare å se henne. Fristelsen ble for sterk for ham, og han falt i synd.

Bønnen i dagens vers har blitt gjentatt mangfoldige ganger. Jeg har selv ytret disse kjente ordene. “Gud, skap i meg et rent hjerte!” David ønsker å få hjertet renset (Apostlenes gjerninger 15:9). Dette er noe Gud kan gjøre. Han er i stand til å tilgi våre synder når vi angrer, vaske dem bort, og fornye hjertet vårt slik at det blir rent. Bare Han kan rense hjertene våre. Men Gud renser ikke bare hjertene, Han skaper et rent hjerte. Det gamle syndige hjertet er ikke noe bra. Vi trenger å få et nytt hjerte, en ny innstilling, en ny start i livet. Da trenger vi “en ny og stødig ånd” lik at vi ikke skal falle tilbake til gamle synder. Vi ønsker at Gud skal støtte oss slik at vår gange blir “stødig“. Sannheten er at vi syndige mennesker ikke er i stand til å oppnå dette på egen hånd. Bare ved Guds hjelp kan vi følge den smale sti og gå der som Han leder oss.

Det er viktig å huske når vi sloss mot vår gamle syndige natur i livene våre at vi har løftet fra Filipperne 4:13:Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” Det er styrke tilgjengelig for oss, men da må vi overgi oss til Kristus.


10 MAI

Dårene sier i hjertet: «Det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres urett det er ingen som gjør det gode.”

Salme 53:2

DÅRENE

Dårene sier at Gud ikke finnes. Dette sier de fordi de er dårer. En dåre er per definisjon “en dum person”. Det kan også brukes om noen som har blitt gal. Fellesnevneren er at en snakker om et menneske med lavere intelligens. Den engelske Bibelen bruker ordet “fool”. En person er en dåre når han snakker i henhold til hans natur; og når han som en dåre blander seg inn i høytstående emner, så kommer han til en feilaktig konklusjon. Ateisten er, både moralsk og mentalt, en dåre, både i hjerte og i hodet, en dåre både innen moral og filosofi. Med fornektelse av Gud som startpunkt kan vi konkludere med at dårens fremgang vil være rask, opprørsk, ravende og ruinerende. Han som starter med ugudelighet er klar for hva som helst.

Det at det ikke finnes noen Gud kan igjen bety at der ikke finnes lov, orden, kontroll av lystene, ingen grenser for lidenskapen. Tenk om slike prinsipper var universelle! Han som har en ikke-religiøs ånd og følger denne helt ut er til fare for samfunnet, irrasjonell og avskyelig. Det naturlige mennesket er mer eller mindre en fornekter av Gud. Praktisk ateisme er menneskehetens religion. Disse menneskene er korrupte og råtne. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste dersom vi kaller dem ærlige tvilere og elskverdige tenkere. Bibelen er klar på at disse dårene er korrupte og står imot Gud selv.

Men vi har alle vært slike mennesker! Vi har alle vært dårer! Visdommen er i følge Bibelen den som tror på Gud og frykter Ham. Gud sier det klart: Følger du ikke meg, er du dum. Er du lur, så følger du meg!


11 MAI

Herre, forvirr dem og kløv deres tungemål! For jeg ser vold og strid i byen.”

Salme 55:10

BABELS TÅRN?

Når vi leser dette verset om å forvirre og kløyve tungemål, så tenker vi med ett på Babels tårn og hendelsene som vi leser om i 1 Mosebok 11. Den hebraiske teksten er enda hadere enn denne norske utgaven. Det hebraiske “bela” er helt tatt ut, og dette var det første ordet i dagens tekst. Verset skulle ha startet “Ødelegg, Herre!” Men så har den norske Bibelen fått ordet “forvirr“, og det står ikke i den hebraiske teksten. Kan det kanskje rett og slett skyldes en feilaktig oversettelse av “bela“?

David sier her at Herren skal ødelegge fiendene hans, at de må dø for sverdet når de har våget å trekke sverd mot David. Vi kan vel knapt forvente at nonarken skulle ha en annen bønn for dem som stod ham etter livet. Så ber David om at Herren må kløyve (dele) språket deres i to. Selv om det med første øyekast ser ut som om salmisten David her snakker om det som hendte i Babel, så er det nok imidlertid saken at David ønsker at Gud skal gjøre mot fiende hans slik som Han gjorde mot folkene i Babel. Få deres krigsråd til å bli fruktløse, og del opp fiendene i mindre grupper. Skap kaos i fiendens leir slik at David kan få håpet tilbake. Så sier David “For jeg ser vold og strid i byen.” Opprørerne rådslo og planla mot sin konge, og gikk helt vill med sine tusenvis av planer. De var plaget av anarki, og kongen håpet nå at lovløsheten som spredte seg skulle skape svakhet hos fienden. Revolusjonen fortærer ofte sine egne barn. De som er sterke ved bruk av vold vil før eller senere dø på grunn av det. Det kan være lett å reise opp en mobb, men det kan være vanskelig å kontrollere den. Ofte kan mange være enige om målet, men uenige om metodene.

Gud svarte Davids bønner, og han kom ut av den ene vanskelige situasjonen etter den andre. Gud er trofast mot sine. Det er best å være på Herrens side.


12 MAI

Du reiste fjellene med din kraft, du var kledd med velde.”

Salme 65:7

PLATETEKNTONIKK

I dagens vers sier David at Gud reiste fjellene med kraft. Det er ved Herrens kraft at fjellene har blitt reist og blir holdt på plass. Gud sørger for at fjellet ikke splittes, faller ned eller ødelegges på annet vis. Stormer og jordskjelv kan ikke flytte på mektige fjellkjeder som Rocky Mountains. Mens mennesker flest sier at vulkaner og isbreer og lignende kan ødelegge fjellene, så er salmisten av en annen oppfattelse. Han ser for seg at Gud danner Alpene og Andesfjellene. Men hvordan har Gud gjort dette?

Når vi i verdens høyeste fjell finner beviser på marineliv, så skjønner de fleste at bakken man står på har vært dekket av vann – av sjø. Men hvordan har fjellene blitt til? Hvordan har fossiler fra havbunnen havnet høyt opp på fjellet. Evolusjonistene vil peke på platetektonikk. Dette er når jordens overflater beveger seg og gnisser seg mot hverandre eller trekker seg bort fra hverandre. Kan platetektonikk forklare hvordan sjødyr har havnet på Mount Everest? Jo, men ikke slik som evolusjonistene sier.

Evolusjonen forteller oss at Nord-Amerika og Europa før har vært samlet, for så å skli fra hverandre med 2 cm per år. Kreasjonistene er enige med at kontinentene har tidligere vært sammen, men at en global katastrofe dannet den verden vi lever i nå. Enkelte forskere mener at den farten platene beveger seg på i dag ikke er nok til å danne fjell og nye kontinenter. Kreasjonistene peker på syndefloden og sier at Gud har brukt den globale katastrofen med utallige jordskjelv og vulkaner samt enorme mengder vann til å danne den verden vi lever i. Gud hadde kontroll, og brukte platetektonikk da jorden nesten eksploderte, noe som fikk jordens overflate plater til å bevege seg med mye mer fart enn i dag. Men kraften kom fra Gud, og ble styrt av Gud. Gud var kledd med enorm kraft.


13 MAI

Han gjorde sjø til tørt land, gjennom elven gikk de til fots. Derfor gleder vi oss over ham.”

Salme 66:6

DELINGEN AV RØDEHAVET

I dagens tekst leser vi om da Moses og Israel krysset Rødehavet på tørr grunn. Gud gjorde sjø om til tørt land. Det var intet lite mirakel å danne en vei gjennom et hav som var bred nok til å la en hel nasjon krysse havet tørrskodd. Han som kunne gjøre dette måtte være den sanne Gud og verdig vår tilbedelse. Den kristnes antakelse er at intet hinder er så stort at det kan hindre vår vandring mot himmelen ettersom Rødehavet ikke kunne hindre jødene og Moses. Selv døden skal bli til liv for oss, og sjøen skal dele seg.

Så står det “gjennom elven gikk de til fots.” Dette ser ved første øyekast enten ut som om det er en annen historie, eller at Israel ikke krysset Rødehavet, men bare en elv. I den engelske Bibelen er det hebraiske ordet “nahar” oversatt som “flod”, et ord som passer bedre til hendelsene i 2 Mosebok 14. Riktignok kan “nahar” oversettes “elv”, men da inkluderer det sjøen som elven renner ut i. Dessuten vil en slik oversettelse ikke stemme med ordet “sjø” i første delen av verset og med den faktiske historien. En annen mulig tolkning er at den andre delen av dette verset handler om da Israel krysset elva Jordan på samme vandring. Da ble vannet igjen delt i to, men denne historien er ikke like frisk i minnet vårt.

Siste delen av verset sier “Derfor gleder vi oss over ham.” Vi gleder oss ikke over Moses, men over det som Herren har gjort. I oss bor det intet godt, men Gud er den som med sin allmakt rydder vei for oss under vår vandring her. Måtte vi synge lovprisninger til Herren både morgen og kveld for de store underverk Han har gjort. Han kan utføre mirakler for oss også.


14 MAI

La ham leve fra slekt til slekt, så lenge sol og måne er til!”

Salme 72:5

SOLENS SKJEBNE

Dagens skriftsted er i en salme skrevet at Salomo. Han var en så vis mann at folk kom fra fjern og nær for å se ham. Til og med dronningen av Saba kom for å møte Salomo som Gud hadde gitt en ekstra dose med visdom. Her må jeg forklare at den norske Bibelen mangler litt av verset. Første hebraiske ordet er “yare” som betyr å frykte. Dessuten er ordstillingen snudd litt rundt. Jeg tror den engelske King James oversettelsen er bedre. Her står det “De skal frykte Deg så lenge som solen og månen varer, gjennom alle generasjoner.”

Det er viktig å se at denne salmen handler om Salomo, og han skriver om seg selv i tredje person. Salomo sier ti Gud i vers 1Gud, lær kongen å dømme som du, la kongssønnen få din rettferd!” Kongen her er Salomo selv! Han henvender seg til Herren og ber om at han vil være en rettferdig og hensynsfull leder som konge. Så sier han at israelittene vil frykte Gud så lenge som solen og månen varer, gjennom alle generasjoner. Spørsmålet blir vel da: Hvor lenge vil solen og månen bestå?

Nå vet vi at jødene fremdeles er blant oss til tross for at mange opp igjennom tidene har forsøkt å utslette dem. De vil da fortsette å eksistere til slutten av denne verden. For denne verden skal ikke vare evig. I Johannes åpenbaring 21:1 leser vi: “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.” Og ikke bare det, men i 21:5 sier Gud “Se, jeg gjør alle ting nye!” Så står det i 21:23: “Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.” Tenk at i evigheten trenger vi ikke solen lengre fordi vi har fått en ny kropp som åpenbart kan leve uten solen. Vi må vel tro at himmel, jord, sol, måne og stjerner alle er borte. Dette er uforståelig for oss, men vi kan tro Guds Hellige Ord.


15 MAI

Din vei gikk gjennom sjøen, din sti gjennom veldige vann. Ingen kjente dine fotspor.”

Salme 77:20

SJØENS STIER

Salme 77:17-20 ser ut til å referere til vannet under syndefloden, men Gud gjorde også store ting i Moses’ dager (77:21). Det er Asaf som grubler i denne salmen på de store ting som Gud har gjort. Og dette verset er i så måte et fantastisk vers. Inntil nylig kjente vi ikke til at det fantes “stier” i havet. Disse strømningene har stor innflytelse på verdens klima. I dag kjenner vi til disse “veiene” of “stiene” som går gjennom verdenshavene, men på Asafs tid var dette ikke kjent. Flere ting forårsaker disse strømningene; tidevannet verden over, varigheten og styrken av vinden, variasjoner i vannets tetthet i de forskjellige dybdene, forandring av temperatur og salt, og de forskjellige grader av lufttrykk i tropene. Vannstrømningene er nesten konstant i bredde og krysser havet i flerfoldige retninger. I Norge nyter vi godt av Golfstrømmen som er en av disse nevnte strømningene.

Guds stier går ofte gjennom høy sjø, og der kan vi ikke gå med mindre Gud leder oss igjennom. Gud måtte skille vannet for at Israel kunne gå gjennom Rødehavet. I dag er Han også der for oss og kan på ny dele havet for at vi skal kunne krysse over. Før kunne vi ikke se disse strømningene i havet, men i dag kan vi måle disse strømningene. Vi vet at de er der. Men i gamle dager var disse stiene helt ukjente. På samme måte kan vi i dag ikke se hvor Herren går, men om vi er villige til å følge Ham, så vil Han vise oss veien. Han har store hemmeligheter som Han ønsker at vi skal ta del i.


16 MAI

Din er himmelen, og din er jorden, du har grunnlagt verden og alt som fyller den.”

Salme 89:12

GUDS JORD OG HIMMEL

Denne salmen er skrevet av “esrahitten Etan” (Salme 89:1). Her synger han i lovprisning om Guds storhet. “Himmelen priser dine under” sier salmisten som flere ganger kommer inn på den fantastiske skapelsen som Herren har utført. Ja, “Din trofasthet er grunnfestet i himmelen” sier han (89:3). Herren er Han som hersker over havet (89:10) og skapte nord og sør (89:13).

I dagens tekst påpeker Etan noe viktig. Himmelen og jorden tilhører Herren! Det er bra for oss å innse at alt i hele universet tilhøre Gud. Han har skapt det, og Han opprettholder det ved sin store kraft. Alt fra den syndige jorden opp til det utsmykkede himmelrommet tilhører Gud. “Du har grunnlagt verden og alt som fyller den.” Alt vi eier er gitt oss av Gud. Hvert åndedrag vi tar er en gave fra Gud. Etan priser Gud i sangen sin og takker Ham for dette, og det burde vi gjøre også. Gud finnes ikke bare i de store tingene som stjernehimmelen eller jordens grunnvoller, men Han kommer også til oss i en svak bris eller som en stille hvisken.

Vi burde se Herren som allmektig Skaper, Han som skaper, opprettholder, bygger og vedlikeholder. Han er også vår Far som har sendt oss vår beste venn, og vi kan ha et nært forholdt med den allmektige Gud gjennom Hans Sønn, Jesus Kristus. Dersom vi tenker at alle våre penger og eiendeler tilhører Ham, ville det spille noen rolle? Hvem er du villig å gi pengene dine og tiden din til?


17 MAI

For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.”

Salme 90:4

TUSEN ÅR ER SOM EN DAG

Dette verset (som 2 Peter 3:8) har ofte blitt misforstått eller mistolket for å ta skapelsesdagene til å bety geologiske tidsaldre. Det er imidlertid ikke det Moses mente da han skrev denne salmen. Moses tenkte refererte nok til at selv om de som levde før syndefloden ble nesten 1000 år gamle, så var de borte og glemt på Moses tid. Sammenliknet med evigheten er selv 1000 år kort tid. Kan du tenke deg hvor mye som kan skje i vår moderne tid på 1000 år? Den teknologiske utviklingen har det siste hundreår gått lang lengre enn noe annet hundreår tidligere i historien. Store riker har utvidet seg og tatt under seg store landområder og totalt dominert den vestlige verden. Noen har til og med hatt landområder i forskjellige verdensdeler. Så har de svunnet hen bare for å la en annen stormakt komme frem på scenen. Men over 1000 år har flere land skiftet eiere utallige ganger. 1000 år med historie kan fylle flere biblioteker med bøker. Likevel er det det for Gud som bare en dag.

Det kan synes rart at Moses la til betegnelsen “som en nattevakt” i dette verset. Om 1000 år er lik en dag, så er en nattevakt mye kortere. På Moses’ tid brukte man ikke “timer”, så da ble “nattevakt” noe av det korteste man kunne forestille seg. Man gikk og la seg – så sov man – og plutselig var det morgen igjen. Vi sover og drømmer søtt mens Herren passer på oss. Er ikke det et vakkert bilde? Man kan også forestille seg at Herren passer på oss mens vi ligger i mørket.

For å summere litt og sette dette verset i sammenheng med 2 Peter 3:8, så er det åpenbart at 1000 år for en dag ikke er bokstavelig ment men et bilde på tid. Gud er ikke bundet av tiden. Han skapte tiden selv i 1 Mosebok 1:1 – dette var begynnelsen på alt, begynnelsen på tiden. Det er viktig hvordan vi bruker tiden vår siden våre liv her på jorden er så korte.


18 MAI

For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.”

Salme 91:11-12

SKYTTSENGLER

Mange kjenner kanskje igjen disse to versene som Satan siterte da Jesus ble fristet av ham i ødemarken. Hele salmen er smekkfull av gullkorn om Herrens beskyttelse til dem som følger Ham. “Den som sitter i skjul hos Den høyeste” (Salme 91:1) kan virkelig føle seg trygg. Men det er viktig å notere seg at denne personen ha satt sin lit til Herren (91:2). Gud beskytter oss slik at vi ikke blir fanget eller dør av pest (91:3), og når det står at Gud dekker oss med sine fjær (91:4), så betyr dette verken at Herren har bokstavelige fjær eller vinger, men det er et bilde på hvordan Han til alle tider beskytter oss. Ja, Gud sier Han vil beskytte oss selv “om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd” (91:7).

Så er det at Gud sier at Han “skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier” (91:11). Noen mener at dette bare gjelder Jesus og peker kun mot Ham, men dette er ikke spesifisert av salmisten. Dette brukes som skriftlig bevis på at vi har skyttsengler (engelsk: guardian angels). Ofte hører vi om noen som har hatt englevakt. Disse englene her er sagt å beskytte de som stoler på Gud. Når det gjelder det neste verset som sier at “de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein” (91:12), så kan man neppe se for seg at dette gjelder alle mennesker eller alle kristne. Dette gjør at vi kaller Salme 91 en Messiansk salme. Nå kastet ikke Jesus seg ned fra fjellet, så dette verset ble tross alt ikke oppfylt i Matteus 4:6. Kanskje det gjelder alle kristne likevel – men Jesus motsto djevelens fristelser og trengte ikke å få gudommelig hjelp til å ikke skade foten Sin mot en stein.

Dersom 91:12 skal gjelde alle som setter sin lit til Herren, så er det åpenbart at det å “bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein” er et symbolsk uttrykk på at Gud vil hjelpe oss slik at vi ikke snubler og faller under vår vandring her i livet. Steinen vil da være et symbol på alle våre vanskeligheter og utfordringer, lik fjellet i “tro kan flytte fjell” i Matteus 17:20.


19 MAI

Himmelen forkynner hans rettferd, alle folkene ser hans herlighet.”

Salme 97:6

HERRENS HERLIGHET

Salme 95-100 danner en fabelaktig enhet med lovprisning som er sentrert rundt Herrens fremtidige triumf når Han kommer for å rense verden fra ondskap og alle virkningene fra den lange tiden med forbannelse. Dette er omtrent det midterste verset i disse salmene. Når Han kommer fra himmelen vil alle mennesker se Hans herlighet (Matteus 24:30, Johannes åpenbaring 1:7) og anerkjenne Hans rettferdighet. Når alt kommer til alt så er det ingenting som viser Guds herlighet bedre enn alt det vakre Han har skapt. Det gjelder ikke bare naturen og alle de fantastiske skapningene rundt oss, men også det uendelige verdensrommet som bare går videre og videre ut i evigheten.

Når vi beskuer nattehimmelen blir vi alle de lysene der ute som har inspirert poeter i årtusener. Hva er vel vakrere enn Herrens poesi som Han har stukket ut over verdensrommet. Alt dette store viser sannheten – sannheten om Gud og Hans storhet. Det er ikke Gud selv som viser oss dette, men himmelen. Det er ikke vår rettferdighet som kommer frem i lyset, men Guds rettferdighet. Det er Han som er den ultimate dommeren over alt levende. Det er ikke bare noen få utvalgte som vil se Guds herlighet, men alle folkene. Vi skal ikke bare høre om det, men vi skal se det selv med våre egne øyne. Og det er ikke universet selv som er fullt av herlighet, det er Herrens herlighet vi skal få beskue. For Han er så full av herlighet at de gamle profetene ikke kunne se Ham og leve.


20 MAI

Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær, du skifter dem ut, og de er borte.

Salme 102:26-27

NY HIMMEL OG NY JORD

Det at jorden og himmelen eldes er en forholdsvis ny oppdagelse innen vitenskapen som er en del av det universale prinsippet om økende entropi eller forfall. Dette bemerkelsesverdige faktumet, at hvert system av alle slag eller størrelser går til grunne med tiden er nå blitt gjenkjent som den andre termodynamiske loven og har ingen kjente unntak. Det reflekterer Guds eldgamle forbannelse på skapelsen på grunn av synd (1 Mosebok 3:15-17, Romerne 8:20-22). Der finnes et unntak til denne loven om forfall. Den Gud som iverksatte denne loven på skapelsen Hans er ikke selv underlagt denne loven. Det er ikke Hans Ord heller, for Jesus sa: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå” (Matteus 24:35).

Det er igjen fantastisk å se alt som Gud har skapt. Han har formet jorden og alt som er på den. Han har også strukket ut himmelen og plassert alle himmellegemene på sine respektive plasser. Alt er satt i system av Gud selv. Det kan virke utrolig at alt dette skal gå til grunne. De skal skiftes ut. Som man tar av seg noen klær skal Gud ta vekk himmel og jord. Men Han skal bytte klær. Når Han har tatt bort det gamle skal Han finne frem det nye. Nye klær skal tas på. Det er det som menes med å bytte eller skifte klær. “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer” (Johannes åpenbaring 21:1). Herren tar noe bort for å gi oss noe som er enda bedre. En ny himmel og en ny jord uten forbannelse.

Mange tror at slik som jorden i Noahs dager var dekket av vann, så skal jorden i de siste dager dekkes av flammer. Slutten på denne verden er nær, og Gud vil ta bort den gamle verden slik som vi kaster en gammel, hullete jakke i bosset. Men Han har en ny, fantastisk fin jakke som erstatning. De som tror på Gud og følger Jesus vil ha sin plass i denne nye verden som Herren skal herske over.


21 MAI

Der stevner skipene fram, der er Leviatan, som du har skapt til å leke med.”

Salme 104:26

LEKENDE LEVIATAN?

I Salme 104:25, verset før dagens tekst, får vi fortalt “Her er havet, stort og vidt, med en talløs vrimmel av dyr, både små og store.” Ja, det levende livet i havet er så variert både i antall og utseende at det virker uendelig. Kanskje den største av disse skapningene er Leviatan som er nøye beskrevet i Jobs bok. Dette beistet av et dyr var en stor sjø-slange eller drage (Jesaja 27:1) og beskrivelsen passer godt til en plesiosaur eller andre sjøreptiler som er dinosaurer. Disse kjenner vi bare til som fossiler i dag. Denne skapningen som “leker” i dypet der skipene går er åpenbart ingen krokodille, slik som nåtidens kommentatorer påstår.

Det hebraiske ordet “livyathan” kan også bli oversatt som “drage”,  gamle dagers ord for dinosaur (siden ordet dinosaur er et nyere ord). Dette ordet blir ofte brukt som et symbol på djevelen eller på Romerriket. I henhold til loven om første gangs benevning må det finnes et slikt dyr før det kan brukes som symbol på noe annet. Dersom det ikke har fantes et vesen som man har kalt en drage, hvordan kunne vi vel vite hva vi skulle sammenlikne djevelen med? Så tidlig som under skapelsesuken står det at Gud skapte “monstre” (tanniyn) i sjøen (på norsk oversatt som “hval”, 1 Mosebok 1:21), en beskrivelse som ville kunne omfatte alle store sjø-monstre i havet.

Noen kommentatorer er overbevist om at Leviatan er en hval og beskriver i detalj hvor sterk halen til hvalen er, og hvordan den kan brukes til et våpen mot de som driver hvalfangst. Dette gir oss et bilde som vi lett kan forene med vår egen oppfattelse av virkeligheten. Den får meg til å tenke på Jules Vernes bok “Kapteinen på 15 år” der de ble angrepet av en hval. Kanskje vi mer burde tenke på “En jordomsegling under havet” av samme forfatter. Her kommer “Nautilus” og senker mangfoldige skip. Tenk om det var et virkelig sjømonster som angrep skipene? Er det virkelig så utenkelig at sjø-dinosaurer kunne ha eksistert på denne tiden da denne salme ble skrevet? Ikke dersom vi tar Bibelen bokstavelig som Guds inspirerte og fullkomne Ord.


22 MAI

Himmelen er Herrens himmel, men jorden ga han til mennesket.”

Salme 115:16

HERRENS HIMMEL

I denne tidsalder har menneskene lagt jorden under seg, og kanskje til og med solsystemet, selv om dette er litt tvilsomt. Der finnes intet bevis innen vitenskapen eller Skriftene at det finnes intelligente skapninger (utenom englene) i andre verdener. Det er dyr dårskap å forsøke å nå slike verdener i romskip eller å kommunisere med dem via radio astronomi. Slike prosjekter gjør menneskeheten sårbare overfor demonisk bedrag av Satans “makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet” (Efeserne 6:12) som “herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige” (Efeserne 2:2) bruker i dag.

For å gå tilbake til dagens tekst igjen, så tilhører himmelen Herren. Det finnes tre himler; den første er vår himmel, atmosfæren, det blå vi ser når vi kikker opp på himmelen; den andre er himmelrommet hvor alle stjerner og planeter har blitt plassert av Gud; og den siste tredje himmelen er der Gud bor. Gud hersker alene over himmelen – der har vi ikke noe vi skulle ha sagt. Gud er uavhengig av de rikdommene vi har på jorden. I Hans himmel vokser det ikke trær eller mat. Der finnes heller ikke dyr eller materielle rikdommer. Der finnes ikke vin eller korn, nei heller ikke en så grunnleggende ting som luft. Gud trenger ingen av disse tingene for å eksistere. Gud har gitt oss jorden. Han har skapt denne blå planeten for oss mennesker. Her har vi fått lov til å herske over andre, myrde og skape kaos. Her fører vi kriger og tar livet av ufødte barn. Her er det vi som styrer – som oftest uten innblanding fra Gud. Men det at Han har gitt oss jorden betyr ikke at Herren ikke følger med oss. Han har utvalgt seg et spesielt folkeslag – jødene. Han har lovet å ta seg av dem som følger Ham og holder Hans lov. Av og til får vi beskjeden som  Paulus fikk – at Hans nåde er nok for oss – men som oftest kan de som følger Herren føle og se Hans nærvær i livene deres. Og – som tidligere nevnt – så vil denne jorden opphøre. Da vil Herren komme og dømme levende og døde.


23 MAI

” Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.”

Salme 127:1

VAKTMANNEN

Dette verset i salmen av Salomo er delvis gjengitt i “Gud signe vårt dyre fedreland”, en av våre nasjonalsanger.

Det viktigste ordet som er sentralt i dette verset, er ordet “forgjeves“. Tanken i første delen av verset er at menneskene legger ned alt de har av kunnskap og styrke for å bygge et hus, men dersom Herren ikke er med dem, så vil huset ha mangler. Slik var det med folkene i Babel da de satte seg fore å bygge et tårn som nådde like til himmelen. Selvsagt grep Gud inn mot menneskenes stolthet og ulydighet mot Ham. Et nyere eksempel er passasjerskipet Titanic. Før jomfruferden startet, våget en av styrmennene å si “Gud selv kunne ikke synke dette skipet!” I lys av dette hadde det nesten vært rart dersom skipet ikke sank. Når Salomo skulle bygge tempelet for Gud, så var det viktig for ham å samarbeide med Gud. La oss huske på her i dette livet at uten Gud er vi ingenting. Bare ting som er gjort for Herren – og med rett innstilling – vil stå ildens prøvelser.

I gamle dager var det vanlig med høye murer rundt byene for å beskytte folk mot farlige dyr og fiender. Der var ofte vakttårn hvor det stod vaktmenn som speidet etter farer utenfor murene. Derom de så en fiende angripe, ville de slå alarm slik at byen kunne forsvare seg. Disse vaktmennene måte holde seg våkne og oppmerksomme. Dersom noen sovnet på vakt risikerte de å bli straffet med døden. Salomo sa at dersom Herren ikke beskyttet byen, så voktet vaktmennene forgjeves. I livet er det mange farer som lurer, men vi kan ikke være trygge med mindre vi legger våre liv i Guds hender. Hans vilje skje!

I Skriftene er et hus ofte et bilde på en tid (tidshusholdning) eller et system (Moses var leder av hans hus). Dersom en overfører denne betydningen til dette verset, så må vi la Herren styre oss hele livet vårt og hele familien vår. Dette er viktig å innse.


24 MAI

Han lar skyer gå opp fra jordens ende, han lager lyn og regn og lar vinden slippe ut fra sine forrådskamre.”

Salme 135:7

REGN OG VIND

Dette er en slående forståelse av den moderne vitenskapelige forståelsen av den hydrologiske sirkelen. Den beskriver hvordan vannet fordamper fra havet, blir transportert inn over land at store atmosfæriske sirkler, og så aktiverer elektrisiteten kondensering og nedbør. Dette verset er nesten identisk til siste delen av Jeremia 10:13 og Jeremia 51:16. Dette foreslår muligheten for at profeten Jeremia kan ha skrevet Salme 135.

I dette verset blir vi presentert for Guds storhet i skapelsen. Prosessen med fordampning er ikke lagt merke til av de fleste av oss, selv om den foregår rundt oss på alle kanter, men den er virkelig fantastisk. Tenk hvor viktig denne prosessen er for livet her på planeten. Tenk om det ikke regnet i det hele tatt? Uten fordampningen ville der ikke vært noen skyer på himmelen, og man kunne bare ha durket mat i nærheten av havet. Alle elvene ville ha vært tørre, og alle vann inni landet ville ha blitt stillestående og sure, dersom det hadde vært noen i det hele tatt. Og Herren viser så sin kraft med lyn og torden. Forskjellige elektriske motpoler gnisser seg mot hverandre, og så eksploderer det. Der er en nær sammenheng mellom lyn og regn. I Palestina er denne sammenhengen velig åpenbar. Lynet kommer der sammen med enorme mengder nedbør. Der blir ikke lynet sett som en lovløs kraft, men som en del av et maskineri som gjør jorden fruktbar og rik slik at vi kan leve på den.

Vinden adlød Jesus da Han var på Genesaretsjøen sammen med disiplene sine. Vinden er også en mektig kraft som Gud har laget. Når vinden kommer som storm og orkan innser vi mennesker hvor små og ubetydningsfulle vi er når naturkreftene slår seg løs. Når folk omkommer i sykloner gir vi ofte Gud skylden, som med alle andre naturkatastrofer. Det at Gud tillater det betyr ikke at det er Hans vilje. Vi lever i en verden dominert av synd, sykdom og død. En dag skal det bli slutt på alt dette.


25 MAI

Pris Gud i himmelen, evig varer hans miskunn.

Salme 136:26

EVIG VARER HANS NÅDE

Hver av de 26 versene i denne salmen andre med ordlyden “for Hans nåde varer evig”. Dette ble sunget som et vekselvis kor i respons til opplistingen av de store underverkene som Skaperen har uført, både i skapelsen og i forløsningen av Hans folk. Salmen begynner med “Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn” (Salme 136:1). Det passer seg at salmisten starter med takksigelse. Det er også noe vi bør tenke på i bønnelivet vårt. Hver bønn burde starte med lovprisning og takk til skapelsens Gud, for Han er god mot oss, og Hans nåde varer evig… til og med lengre enn våre korte liv her på jorden. Ja, mange som lider stort i dette livet vil ikke kjenne sann forløsning før etter dette livet er over. Da vil Herren belønne vårt strev og vår lidelse her på jorden.

Dette er en sann skapelses salme. Vers 5 sier at “Han skapte himmelen med forstand” og Han skapte solen, månen og stjernene(136:7-9). Når vi kommer til vers 10 ser vi imidlertid en forandring i tema. Vi blir minnet på hvordan Herren satte fri sitt folk fra Egypt, drepte de førstefødte i landet og delte Rødehavet i to slik at Israel kunne gå over på tørr grunn. Denne delen avslutter med hvordan faraos hær druknet i Rødehavet da sjøen rullet tilbake på plass. At noen her bruker “Sivsjøen” og sier at vannet ikke nådde over soldatene er latterlig. Skulle de ha bøyd seg ned for å drukne? Slutten av salmen beskriver hvordan Herren var med Israel etterpå. Han vil også være med oss i dag dersom vi lar Ham.


26 MAI

Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet.”

Salme 139:16

GUDS ALLVITENHET

Dette er en fantastisk salme. David sier at når han bare var et foster i morens mage, så kunne Herren ikke bare se ham, men visste alt som skulle skje i Davids liv allerede før han var blitt født. Det er intet som Herren ikke vet. Når vi bare er leire på pottemakerens bord ser Han hva det ferdige resultatet vil bli. Når vi er tegninger på ingeniørens bord har Gud allerede sett vårt potensiale. Han har gitt oss øre, øyner, hender og føtter for at vi skal bruke dem. Han vet om vi vil overgi oss selv til Kristus og om vi vil bruke våre talenter for Ham.

Tidligere i denne salmen sier David at Gud vet alt han gjør – om han ligger eller går, sitter eller står. Gud vet også hva vi skal si før vi har kommet på å si det. Så kommer de kjente ordene om at David, som flyktet i lange tider fra kong Saul, ikke kan flykte fra Herren. “Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der” (Salme 139:8). Det finnes ingen steder vi kan skjule oss for Herren. Han vet alltid hvor vi er, hva vi gjør, og hva vi sier. Vi kan ikke lure Gud.

En av Davids konklusjoner er “Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt” (139:14). Forhåpentligvis vil vi også innse at det første vi burde gjøre er å takke Gud for at vi er til. Takk Gud for hvert åndedrag Han gir oss. Til tross for våre svakheter, så kan Herren bruke oss når vi overgir oss til Ham.


27 MAI

Han er min miskunn, min borg og mitt vern, han er min befrier og mitt skjold. Jeg søker tilflukt hos ham, han legger folket mitt under meg!”

Salme 144:2

MIN HERRE

David starter salmen med å takke Gud for at Han har gjort ham til en dyktig og sterk soldat. Så kommer vers 2 som er dagens tekst. David sier at Herren er hans miskunn eller godhet, nåde eller skjønnhet. Med andre ord er det Gud som får David til å se bra ut. Videre er Herren Davids borg, det vil si beskyttelse eller styrke. Så er Herren hans vern, eller bokstavelig talt hans høyborg, forsvar og tilflukt. Det neste ordet som på norks er oversatt “min befrier” er ordet som betyr befrier, vei ut og frigjører. Så er Herren hans skjold, hans beskyttelse – et ord som er laget av ordet for krokodillens skalldekkede “hud”. Så i vers 3 sier David “Herre, hva er vel et menneske, siden du vil kjenne det, et menneskebarn, siden du tenker på det?” Herren som er alle disse tingene i vers 1 og 2 pluss mye, mye mer er opptatt av menneskene til tross for at menneskene er ingenting sammenliknet med Gud. Et menneske er en laverestående skapning som bare lever en kort stund her på jorden. Likevel elsker Herren oss og har valgt oss med lyte og alt annet for å få utført Hans vilje. At Han elsker oss er totalt uforståelig. Vi kan tro på det, men ikke forstå det. Videre står det i vers 5: “Herre, bøy din himmel og stig ned, rør ved fjellene så det ryker av dem!” I all sin ydmykhet ber David om at Herren må komme ned til oss mennesker her nede på jorden. Gud kan gripe inn i hverdagen vår når Han ønsker det, og Han ønsker å ha fellesskap med oss.

Det er fantastisk å oppleve at Gud elsker oss og at vi kan ha fellesskap med Ham. Det er også fantastisk at Herren ønsker å belønne oss og bruke oss. Det viktige er imidlertid ikke hva Gud er for oss, men hva vi er for Ham. Er han “min Herre”? Er Han Herre i våre liv?


28 MAI

“Du er konge gjennom alle tider, du hersker fra slekt til slekt. Herren er pålitelig i alt han sier, trofast i alt han gjør.”

Salme 145:13

GUDS RIKE ER EVIG

Denne salmen er en eneste lang lovprisning av Herren hvor David forteller til leserne hvor fantastisk Herren er. Den norske oversettelsen er ikke bokstavelig her, men går ut på å finne betydningen av teksten – det vil si at den har blitt fortolket. Fra hebraisk står det her “Ditt kongedømme er et evig kongedømme, og Ditt styre er for alle generasjoner.” Den siste setningen finnes ikke i de originale hebraiske kopiene, men er lagt til senere. Det kan ikke sies at det aldri har vært med siden det da vil mangle en hebraisk bokstav i salmen (de forskjellige versene har en hebraisk bokstav foran verset).

Verset ovenfor får oss til å tenke på Gud som konge i et kongerike hvor alle de som følger Herren skal få komme inn. Dette er hva vi leser om i Bibelen hvor det står at vi skal leve i all evighet sammen med Kristus i Hans rike hvor det ikke finnes sykdom, lidelse eller død. Selv om Herren også er på tronen Sin i dag, så har jordens beboere stort sett bestemt seg for å følge denne verdens gud, Satan. Først etter at Kristus kommer tilbake for å herske over jorden vil det være fred. Han vil herske i 1000 års riket og i evigheten. Som verset i verset sier, så er Gud pålitelig og trofast. Når Gud sier noe kan du vite at det er sant og at Han vil gjøre det. Ingen er mer pålitelig enn Herren. Men Gud snakker av og til om noe som skal skje i fremtiden – som ikke har hendt enda. Siden alle andre profetier har gått i oppfyllelse kan vi regne med at fremtidige profetier også vil bli oppfylt. Men det er Gud som kontrollerer evigheten. Det er Hans rike som vil seire. Vil du bli en borger i Guds evige rike? Ta imot Jesus og følg Ham. Alt er gjort klart for deg – du må bare ta imot Jesus Kristus.


29 MAI

Han vet hvor mange stjernene er, og gir alle navn.

Salme 147:4

STERNENES NAVN

Astronomene av i dag beregner at der finnes minst ti billioner billioner stjerner. For  å gi dem alle navn må Gud ha vært allvitende. Gud er ikke bare allvitende, men Han er også allmektig og allestedsværende. Har du noen gang forsøkt å telle alle stjernene? Man kan si det slik at det er lett å komme ut av tellingen, og der finnes mange stjerner som vi ikke kan se med det nakne øyet. Men Gud kan telle dem. Han har laget alle sammen og satt dem opp på himmelen. Han kjenner hver eneste stjerne og vet hva som er spesielt med dem. Derfor har Han også gitt dem alle et passende navn – ikke bare et nummer i en katalog. Gud bestemmer over alle stjernene på samme måte som en general kommanderer en hær. De oppfører seg akkurat slik som Gud sier, og følger den bane Han har satt for dem.

Abraham ble fortalt at han skulle få like mange etterkommere som det fantes stjerner. Han kunne ikke fatte hva Gud nettopp hadde sagt. Det virket umulig å telle alle stjernene, og det virker også umulig å telle hvor mange jøder der finnes. Til tross for at mange har forsøkt å utrydde jødene, så finnes de enda, og i stort hopetall. Blant hedningene representerte hvert stjernebilde en eller annen gud. De tilba ikke bare stjernene, men solen og månen. Både i eldgammel tid og nå i dag finnes det mange som spår om fremtiden ved å stirre inn i stjernene. Vi mennesker er flinke i å tilbe skapningen istedenfor Skaperen, og Bibelen sier bestemt at vi skal ikke ha noe å gjøre med dem som spår om fremtiden.

Tenk at Gud hadde navn på alle disse stjernene. Det er helt fantastisk! Men Han vet også ditt navn. Og du er viktigere enn alle universets stjerner. Jesus døde for deg personlig. Er ditt navn skrevet ned i livsens bok med alle dem som får komme til himmelen med Kristus?


30 MAI

Halleluja! Syng en ny sang for Herren, en lovsang der de trofaste samles!”

Salme 149:1

LOVSYNG HERREN

De siste salmene er fulle av lovsang til Herren. Ordet “sang” forekommer oftere i Salmene enn i resten av Bibelen til sammen. Der er ni “nye sanger” nevnt i Bibelen (Salme 33, 40, 96, 98, 144, 149, Jesaja 42 og Johannes åpenbaring 5 og 14). Det er mulig at denne nye sangen i dagens tekst er den samme vi finner i Johannes åpenbaring 5:9.

I denne salmen finner vi en ny sang som skal synges av mennesker med et nytt hjerte. Det er slike sanger som skal synges når Kristus kommer tilbake og starter en ny tidsalder når de hellige skal styrte de ugudelige. Da vil de som følger Herren juble og synge med fengende rytmer og musikk. Alle oss som hører Kristus til burde boble over med lovprisning til Herren. Det er Han som er verd all pris og som skal opphøyes. Ja, ved tidenes slutt skal alle, både store og små, bøye sitt kne for Kristus, og vi vil være med i det himmelske koret som priser Gud av hjertens lyst. Ettersom vi lærer mer og mer om Herren og oppdager mer og mer om hvor fantastisk Han er, så er det viktig at vi lager nye salmer og sanger for å prise Ham enda bedre. Hver morgen for vi mer del i Ham og vi får ny nåde, og gang på gang redder Han oss ut av våre problemer. Det er bare rett og rimelig at vår lovprisning er ny også.

Når vi samles i Guds navn er Han midt iblant oss, og vi får fellesskap med både Herren og Herrens utvalgte, vår åndelige familie. Sammen med andre likesinnede samles vi i bønn i våre bønnehus. Sammen priser vi Herren og blir oppbygget åndelig. La oss prise Herren sammen, Han som har skapt hele universet og utvalgt oss som sine barn.


31 MAI

Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte.”

Salme 150:4

MUSIKK OG DANS

Til avslutning av Salmenes bok skal vi se på vers 4 i den siste salmen. I første delen av verset blir vi fortalt at vi skal love Herren. Ordet som er oversatt “lov” er det hebraiske ordet “halal“. Det betyr å feire, skryte over, anbefale og gi. Selv om ordet “ham” eller Herren ikke er nevnt i dette verset, så er det åpenlyst at det er Herren vi skal lovprise siden Gud er nevnt tidligere i salmen. Men ordet etter “halal” er “toph“, et ord som betyr “tamburin”. Ordet “trommer” er således ikke i grunnteksten, og selv om begge instrumentene er rytmeinstrumenter, så kan en ikke bruke dette skriftstedet for å forsvare bruk av trommer i lovprisningen. Neste ordet er “machowl” som betyr “dans”. David var kjent for å danse foran Herrens ark, så vi vet at det forekom dansing. Det hebraiske ordet som er brukt her betyr imidlertid “runddans” og har ingenting med å gå på diskotek å gjøre.

Så kommer “halal” tilbake, og denne gangen skal vi lovprise Herren med “men”, noe som betyr strengeinstrumenter. I dag bruker vi gjerne gitar, i gamle dager hadde de andre strengeinstrumenter som ga fin musikk til lovprisningen. Til slutt nevnes “uwgab” som har blitt oversatt “fløyte”. I den engelske Bibelen er dette oversatt med “organ” (orgel), noe som ikke fantes på denne tiden. Ordet betyr et instrument laget av siv eller rør, så her er den norske oversettelsen faktisk den beste. Kanskje de brukte pan-fløyte?

Vi er i Bibelen befalt å lovprise Herren. Instrumentene vi bruker har gjerne forandret seg gjennom årenes løp. Det viktigste er at musikken gir ære til Gud. Dersom musikken tar vekk vårt fokus på Gud, bør man evaluere hvilken type musikk man bruker. Og det er lov å bevege på seg. Men dersom det blir ville tilstander kan vel det neppe gi ære til Gud.


 

Advertisements
%d bloggers like this: