10 mai

Dårene sier i hjertet: «Det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres urett det er ingen som gjør det gode.”

Salme 53:2

DÅRENE

Dårene sier at Gud ikke finnes. Dette sier de fordi de er dårer. En dåre er per definisjon “en dum person”. Det kan også brukes om noen som har blitt gal. Fellesnevneren er at en snakker om et menneske med lavere intelligens. Den engelske Bibelen bruker ordet “fool”. En person er en dåre når han snakker i henholdt til hans natur; og når han som en dåre blander seg inn i høytstående emner, så kommer han til en feilaktig konklusjon. Ateisten er, både moralsk og mentalt, en dåre, både i hjerte og i hodet, en dåre både innen moral og filosofi. Med fornektelse av Gud som startpunkt kan vi konkludere med at dårens fremgang vil være rask, opprørsk, ravende og ruinerende. Han som starter med ugudelighet er klar for hva som helst.

Det at det ikke finnes noen Gud kan igjen bety at der ikke finnes lov, orden, kontroll av lystene, ingen grenser for lidenskapen. Tenk om slike prinsipper var universelle! Han som har en ikke-religiøs ånd og følger denne helt ut er til fare for samfunnet, irrasjonell og avskyelig. Det naturlige mennesket er mer eller mindre en fornekter av Gud. Praktisk ateisme er menneskehetens religion.

Disse menneskene er korrupte og råtne. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste dersom vi kaller dem ærlige tvilere og elskverdige tenkere. Bibelen er klar på at disse dårene er korrupte og står imot Gud selv.

Men vi har alle vært slike mennesker! Vi har alle vært dårer! Visdommen er i følge Bibelen den som tror på Gud og frykter Ham. Gud sier det klart: Følger du ikke meg, er du dum. Er du lur, så følger du meg!


 

Advertisements
%d bloggers like this: