11 mai

Herre, forvirr dem og kløv deres tungemål! For jeg ser vold og strid i byen.”

Salme 55:10

BABELS TÅRN?

Når vi leser dette verset om å forvirre og kløyve tungemål, så tenker vi med ett på Babels tårn og hendelsene som vi leser om i 1 Mosebok 11. Den hebraiske teksten er enda hadere enn denne norske utgaven. Det hebraiske “bela” er helt tatt ut, og dette var det første ordet i dagens tekst. Verset skulle ha startet “Ødelegg, Herre!” Men så har den norske Bibelen fått ordet “forvirr“, og det står ikke i den hebraiske teksten. Kan det kanskje rett og slett skyldes en feilaktig oversettelse av “bela“?

David sier her at Herren skal ødelegge fiendene hans, at de må dø for sverdet slik som de har våget å trekke sverd mot David. Vi kan vel knapt forvente at nonarken skulle ha en annen bønn for dem som stod ham etter livet.

Så ber David om at Herren må kløyve (dele) språket deres i to. Selv om det med første øyekast ser ut som om salmisten David her snakker om det som hendte i Babel, så er det nok imidlertid saken at David ønsker at Gud skal gjøre mot fiende hans slik som Han gjorde mot folkene i Babel. Få deres krigsråd til å bli fruktløse, og del opp fiendene i mindre grupper. Skap kaos i fiendens leir slik at David kan få håpet tilbake.

Så sier David “For jeg ser vold og strid i byen.” Opprørerne rådslo og planla mot sin konge, og gikk helt vill med sine tusenvis av planer. De var plaget av anarki, og kongen håpet nå at lovløsheten som spredte seg skulle skape svakhet hos fienden. Revolusjonen fortærer ofte sine egne barn. De som er sterke ved bruk av vold vil før eller senere dø på grunn av det. Det kan være lett å reise opp en mobb, men det kan være vanskelig å kontrollere den. Ofte kan mange være enige om målet, men uenige om metodene.

Gud svarte Davids bønner, og han kom ut av den ene vanskelige situasjonen etter den andre. Gud er trofast mot sine. Det er best å være på Herrens side.


 

Advertisements
%d bloggers like this: