12 mai

Du reiste fjellene med din kraft, du var kledd med velde.”

Salme 65:7

PLATETEKNTONIKK

I dagens vers sier David at Gud reiste fjellene med kraft. Det er ved Herrens kraft at fjellene har blitt reist og blir holdt på plass. Gud sørger for at fjellet ikke splittes, faller ned eller ødelegges på annet vis. Stormer og jordskjelv kan ikke flytte på mektige fjellkjeder som Rocky Mountains. Mens mennesker flest sier at vulkaner og isbreer og lignende kan ødelegge fjellene, så er salmisten av en annen oppfattelse. Han ser for seg at Gud danner Alpene og Andesfjellene. Men hvordan har Gud gjort dette?

Når vi i verdens høyeste fjell finner beviser på marineliv, så skjønner de fleste at bakken man står på har vært dekket av vann – av sjø. Men hvordan har fjellene blitt til? Hvordan har fossiler fra havbunnen havnet høyt opp på fjellet.

Evolusjonistene vil peke på platetektonikk. Dette er når jordens overflater beveger seg og gnisser seg mot hverandre eller trekker seg bort fra hverandre. Kan platetektonikk forklare hvordan sjødyr har havnet på Mount Everest? Jo, men ikke slik som evolusjonistene sier.

Evolusjonen forteller oss at Nord-Amerika og Europa før har vært samlet, for så å skli fra hverandre med 2 cm per år. Kreasjonistene er enige med at kontinentene har tidligere vært sammen, men at en global katastrofe dannet den verden vi lever i nå. Enkelte forskere mener at den farten platene beveger seg på i dag ikke er nok til å danne fjell og nye kontinenter. Kreasjonistene peker på syndefloden og sier at Gud har brukt den globale katastrofen med utallige jordskjelv og vulkaner samt enorme mengder vann til å danne den verden vi lever i. Gud hadde kontroll, og brukte platetektonikk da jorden nesten eksploderte, noe som fikk jordens overflate plater til å bevege seg med mye mer fart enn i dag. Men kraften kom fra Gud, og ble styrt av Gud. Gud var kledd med enorm kraft.


 

Advertisements
%d bloggers like this: