14 mai

La ham leve fra slekt til slekt, så lenge sol og måne er til!”

Salme 72:5

SOLENS SKJEBNE

Dagens skriftsted er i en salme skrevet at Salomo. Han var en så vis mann at folk kom fra fjern og nær for å se ham. Til og med dronningen av Saba kom for å møte Salomo som Gud hadde gitt en ekstra dose med visdom.

Her må jeg forklare at den norske Bibelen mangler litt av verset. Første hebraiske ordet er “yare” som betyr å frykte. Dessuten er ordstillingen snudd litt rundt. Jeg tror den engelske King James oversettelsen er bedre. Her står det “De skal frykte Deg så lenge som solen og månen varer, gjennom alle generasjoner.”

Det er viktig å se at denne salmen handler om Salomo, og han skriver om seg selv i tredje person. Salomo sier ti Gud i vers 1Gud, lær kongen å dømme som du, la kongssønnen få din rettferd!” Kongen her er Salomo selv! Han henvender seg til Herren og ber om at han vil være en rettferdig og hensynsfull leder som konge. Så sier han at israelittene vil frykte Gud så lenge som solen og månen varer, gjennom alle generasjoner. Spørsmålet blir vel da: Hvor lenge vil solen og månen bestå?

Nå vet vi at jødene fremdeles er blant oss til tross for at mange opp igjennom tidene har forsøkt å utslette dem. De vil da fortsette å eksistere til slutten av denne verden. For denne verden skal ikke vare evig. I Johannes åpenbaring 21:1 leser vi: “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.” Og ikke bare det, men i 21:5 sier Gud “Se, jeg gjør alle ting nye!” Så står det i 21:23: “Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.” Tenk at i evigheten trenger vi ikke solen lengre fordi vi har fått en ny kropp som åpenbart kan leve uten solen. Vi må vel tro at himmel, jord, sol, måne og stjerner alle er borte. Dette er uforståelig for oss, men vi kan tro Guds Hellige Ord.


 

Advertisements
%d bloggers like this: