15 mai

Din vei gikk gjennom sjøen, din sti gjennom veldige vann. Ingen kjente dine fotspor.”

Salme 77:20

SJØENS STIER

Salme 77:17-20 ser ut til å referere til vannet under syndefloden, men Gud gjorde også store ting i Moses’ dager (77:21). Det er Asaf som grubler i denne salmen på de store ting som Gud har gjort. Og dette verset er i så måte et fantastisk vers.

Inntil nylig kjente vi ikke til at det fantes “stier” i havet. Disse strømningene har stor innflytelse på verdens klima. I dag kjenner vi til disse “veiene” of “stiene” som går gjennom verdenshavene, men på Asafs tid var dette ikke kjent. Flere ting forårsaker disse strømningene; tidevannet verden over, varigheten og styrken av vinden, variasjoner i vannets tetthet i de forskjellige dybdene, forandring av temperatur og salt, og de forskjellige grader av lufttrykk i tropene. Vannstrømningene er nesten konstant i bredde og krysser havet i flerfoldige retninger. I Norge nyter vi godt av Golfstrømmen som er en av disse nevnte strømningene.

Guds stier går ofte gjennom høy sjø, og der kan vi ikke gå med mindre Gud leder oss igjennom. Gud måtte skille vannet for at Israel kunne gå gjennom Rødehavet. I dag er Han også der for oss og kan på ny dele havet for at vi skal kunne krysse over.

Før kunne vi ikke se disse strømningene i havet, men i dag kan vi måle disse strømningene. Vi vet at de er der. Men i gamle dager var disse stiene helt ukjente. På samme måte kan vi i dag ikke se hvor Herren går, men om vi er villige til å følge Ham, så vil Han vise oss veien. Han har store hemmeligheter som Han ønsker at vi skal ta del i.


 

Advertisements
%d bloggers like this: