16 mai

Din er himmelen, og din er jorden, du har grunnlagt verden og alt som fyller den.”

Salme 89:12

GUDS JORD OG HIMMEL

Denne salmen er skrevet av “esrahitten Etan” (Salme 89:1). Her synger han i lovprisning om Guds storhet. “Himmelen priser dine under” sier salmisten som flere ganger kommer inn på den fantastiske skapelsen som Herren har utført. Ja, “Din trofasthet er grunnfestet i himmelen” sier han (89:3). Herren er Han som hersker over havet (89:10) og skapte nord og sør (89:13).

I dagens tekst påpeker Etan noe viktig. Himmelen og jorden tilhører Herren! Det er bra for oss å innse at alt i hele universet tilhøre Gud. Han har skapt det, og Han opprettholder det ved sin store kraft. Alt fra den syndige jorden opp til det utsmykkede himmelrommet tilhører Gud.

Du har grunnlagt verden og alt som fyller den.” Alt vi eier er gitt oss av Gud. Hvert åndedrag vi tar er en gave fra Gud. Etan priser Gud i sangen sin og takker Ham for dette, og det burde vi gjøre også. Gud finnes ikke bare i de store tingene som stjernehimmelen eller jordens grunnvoller, men Han kommer også til oss i en svak bris eller som en stille hvisken.

Vi burde se Herren som allmektig Skaper, Han som skaper, opprettholder, bygger og vedlikeholder. Han er også vår Far som har sendt oss vår beste venn, og vi kan ha et nært forholdt med den allmektige Gud gjennom Hans Sønn, Jesus Kristus. Dersom vi tenker at alle våre penger og eiendeler tilhører Ham, ville det spille noen rolle? Hvem er du villig å gi pengene dine og tiden din til?


 

Advertisements
%d bloggers like this: