17 mai

For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fór forbi, eller som en nattevakt.”

Salme 90:4

TUSEN ÅR ER SOM EN DAG

Dette verset (som 2 Peter 3:8) har ofte blitt misforstått eller mistolket for å ta skapelsesdagene til å bety geologiske tidsaldre. Det er imidlertid ikke det Moses mente da han skrev denne salmen. Moses tenkte refererte nok til at selv om de som levde før syndefloden ble nesten 1000 år gamle, så var de borte og glemt på Moses tid. Sammenliknet med evigheten er selv 1000 år kort tid.

Kan du tenke deg hvor mye som kan skje i vår moderne tid på 1000 år? Den teknologiske utviklingen har det siste hundreår gått lang lengre enn noe annet hundreår tidligere i historien. Store riker har utvidet seg og tatt under seg store landområder og totalt dominert den vestlige verden. Noen har til og med hatt landområder i forskjellige verdensdeler. Så har de svunnet hen bare for å la en annen stormakt komme frem på scenen. Men over 1000 år har flere land skiftet eiere utallige ganger. 1000 år med historie kan fylle flere biblioteker med bøker. Likevel er det det for Gud som bare en dag.

Det kan synes rart at Moses la til betegnelsen “som en nattevakt” i dette verset. Om 1000 år er lik en dag, så er en nattevakt mye kortere. På Moses’ tid brukte man ikke “timer”, så da ble “nattevakt” noe av det korteste man kunne forestille seg. Man gikk og la seg – så sov man – og plutselig var det morgen igjen. Vi sover og drømmer søtt mens Herren passer på oss. Er ikke det et vakkert bilde? Man kan også forestille seg at Herren passer på oss mens vi ligger i mørket.

For å summere litt og sette dette verset i sammenheng med 2 Peter 3:8, så er det åpenbart at 1000 år for en dag ikke er bokstavelig ment men et bilde på tid. Gud er ikke bundet av tiden. Han skapte tiden selv i 1 Mosebok 1:1 – dette var begynnelsen på alt, begynnelsen på tiden. Det er viktig hvordan vi bruker tiden vår siden våre liv her på jorden er så korte.


 

Advertisements
%d bloggers like this: