18 mai

For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.”

Salme 91:11-12

SKYTTSENGLER

Mange kjenner kanskje igjen disse to versene som Satan siterte da Jesus ble fristet av ham i ødemarken. Hele salmen er smekkfull av gullkorn om Herrens beskyttelse til dem som følger Ham.

Den som sitter i skjul hos Den høyeste” (Salme 91:1) kan virkelig føle seg trygg. Men det er viktig å notere seg at denne personen ha satt sin lit til Herren (91:2). Gud beskytter oss slik at vi ikke blir fanget eller dør av pest (91:3), og når det står at Gud dekker oss med sine fjær (91:4), så betyr dette verken at Herren har bokstavelige fjær eller vinger, men det er et bilde på hvordan Han til alle tider beskytter oss. Ja, Gud sier Han vil beskytte oss selv “om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd” (91:7).

Så er det at Gud sier at Han “skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier” (91:11). Noen mener at dette bare gjelder Jesus og peker kun mot Ham, men dette er ikke spesifisert av salmisten. Dette brukes som skriftlig bevis på at vi har skyttsengler (engelsk: guardian angels). Ofte hører vi om noen som har hatt englevakt. Disse englene her er sagt å beskytte de som stoler på Gud. Når det gjelder det neste verset som sier at “de skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein” (91:12), så kan man neppe se for seg at dette gjelder alle mennesker eller alle kristne. Dette gjør at vi kaller Salme 91 en Messiansk salme. Nå kastet ikke Jesus seg ned fra fjellet, så dette verset ble tross alt ikke oppfylt i Matteus 4:6. Kanskje det gjelder alle kristne likevel – men Jesus motsto djevelens fristelser og trengte ikke å få gudommelig hjelp til å ikke skade foten Sin mot en stein.

Dersom 91:12 skal gjelde alle som setter sin lit til Herren, så er det åpenbart at det å “bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein” er et symbolsk uttrykk på at Gud vil hjelpe oss slik at vi ikke snubler og faller under vår vandring her i livet. Steinen vil da være et symbol på alle våre vanskeligheter og utfordringer, lik fjellet i “tro kan flytte fjell” i Matteus 17:20.


 

Advertisements
%d bloggers like this: