2 mai

Havbunnens renner kom til syne, og jordens grunnvoller ble blottlagt da du truet, Herre, da du fnyste av vrede.”

Salme 18:16

HAVBUNNENS GRUNNVOLL

Litt lengre oppe, i vers 8, blir scenen satt i stand. Jorden skalv og skaket som bare Herren kan skjelve og skake. Ja, fjellets grunnvoller ristet fordi Gud i sin bolig var full av vrede. Når vers 9 sier at det kom røyk ut fra Guds nese og fortærende ild ut fra Guds munn, og at flammer gnistret opp fra Ham, så er det på det rene at dette ikke bar bokstavelig, men et poetisk uttrykk av en harm Gud.

Så, står det i vers 10, kom Herren ned til jorden. Han kom med mørke og regn, tegn på dom over menneskene. I vers 13 og 14 ser vi at Gud bringer hagl og glødende kull. Som nevnt i Jobs bok er hagl flere ganger nevnt som en viktig ingrediens i Guds inngripen. Etter at Gud har skutt piler av lyn mot menneskene, så ankommer vi endelig til dagens vers.

Da David skrev denne salmen visste man fremdeles ikke hva som skjulte seg i havet. Havet har renner i form av daler, og grunnvoller akkurat som fjellene har. Havbunnen er mye mer kjent for oss i dag, og det kan synes rart at det finnes fjell og daler under havets overflate akkurat som det finnes over den. Faktisk skjer det jordskred også under havoverflaten. Hvis du går inn til Havforskningsinstituttets nettside kan du se mange fine bilder av landskaper nede i sjøen.

Ingenting er tilfeldig. Selv om Bibelen aldri har ment å være noen lærebok i vitenskap, så finnes det mange overraskende uttalelser som folk ikke visste om da de skrev det, men Gud visste det. Han vet alt!


 

Advertisements
%d bloggers like this: