20 mai

Du grunnla jorden i gammel tid, himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær, du skifter dem ut, og de er borte.

Salme 102:26-27

NY HIMMEL OG NY JORD

Det at jorden og himmelen eldes er en forholdsvis ny oppdagelse innen vitenskapen som er en del av det universale prinsippet om økende entropi eller forfall. Dette bemerkelsesverdige faktumet, at hvert system av alle slag eller størrelser går til grunne med tiden er nå blitt gjenkjent som den andre termodynamiske loven og har ingen kjente unntak. Det reflekterer Guds eldgamle forbannelse på skapelsen på grunn av synd (1 Mosebok 3:15-17, Romerne 8:20-22).

Der finnes et unntak til denne loven om forfall. Den Gud som iverksatte denne loven på skapelsen Hans er ikke selv underlagt denne loven. Det er ikke Hans Ord heller, for Jesus sa: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå” (Matteus 24:35).

Det er igjen fantastisk å se alt som Gud har skapt. Han har formet jorden og alt som er på den. Han har også strukket ut himmelen og plassert alle himmellegemene på sine respektive plasser. Alt er satt i system av Gud selv. Det kan virke utrolig at alt dette skal gå til grunne. De skal skiftes ut. Som man tar av seg noen klær skal Gud ta vekk himmel og jord. Men Han skal bytte klær. Når Han har tatt bort det gamle skal Han finne frem det nye. Nye klær skal tas på. Det er det som menes med å bytte eller skifte klær. “Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer” (Johannes åpenbaring 21:1). Herren tar noe bort for å gi oss noe som er enda bedre. En ny himmel og en ny jord uten forbannelse.

Mange tror at slik som jorden i Noahs dager var dekket av vann, så skal jorden i de siste dager dekkes av flammer. Slutten på denne verden er nær, og Gud vil ta bort den gamle verden slik som vi kaster en gammel, hullete jakke i bosset. Men Han har en ny, fantastisk fin jakke som erstatning. De som tror på Gud og følger Jesus vil ha sin plass i denne nye verden som Herren skal herske over.


 

Advertisements
%d bloggers like this: